Σχετικά με τον τουρισμό με δυνατότητα πρόσβασης για όλους

Permalink

Γραπτή Δήλωση

σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με τον τουρισμό με δυνατότητα πρόσβασης για όλους

Enrico Gasbarra (S&D), Helga Stevens (ECR), Ádám Kósa (PPE), Claudia Tapardel (S&D), Ivan Jakovčić (ALDE), István Ujhelyi (S&D), Nessa Childers (S&D), Nicola Caputo (S&D), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Mara Bizzotto (NI), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

Λήξη προθεσμίας: 27.7.2015

0015/2015

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, σχετικά με τον τουρισμό με δυνατότητα πρόσβασης για όλους[1]

1. Επί του παρόντος υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην ΕΕ. Η πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στην πληροφορία και τα μέσα επικοινωνίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για την κινητικότητά τους όταν ταξιδεύουν και κατά την άφιξή τους στον τόπο διακοπών τους.

2. Μέχρι το 2050 θα υπάρχουν τρεις φορές περισσότεροι άνθρωποι άνω των 65 στην Ευρώπη σε σχέση με το 2003 και πέντε φορές περισσότεροι άνθρωποι άνω των 80, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικές προκλήσεις για τον τουρισμό για ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

3. Ο τουρισμός με δυνατότητα πρόσβασης για όλους δεν αποτελεί μόνο κοινωνική ευθύνη αλλά συνάδει και με τους στόχους της ΕΕ για την κοινωνική ένταξη καθώς και με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία έχει επικυρώσει η ΕΕ.

4. Μία νέα δράση σχετικά με τον τουρισμό με δυνατότητα πρόσβασης για όλους θα έδινε ώθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση σε έναν τομέα όπου η παροχή υπηρεσιών είναι εξαιρετικά χαμηλή, ενώ θα συνέβαλλε στην καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ.

5. Η Επιτροπή καλείται, συνεπώς, να ευαισθητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους και τους οικονομικούς φορείς σχετικά με την ανάγκη για αυξημένη προσβασιμότητα στον τουρισμό από ταξιδιώτες που την χρειάζονται.

6. Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

[1] Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το Κοινοβούλιο.


(Visited 40 times, 1 visits today)

Read more:
179680-15512772
Το πραξικόπημα απέτυχε, προσωρινά.

Η απόπειρα ανατροπής της ελληνικής κυβέρνησης, όπως κορυφώθηκε με το απαράδεκτο τελεσίγραφο προς τον Α. Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα, ακυρώθηκε...

Close