Φοροαποφυγή από μεγάλες επιχειρήσεις

Permalink

Η εξέταση των οικονομικών δεδομένων των εταιριών που συμμετέχουν στον παγκόσμιο χρηματιστηριακό δείκτη Morgan Stanley Capital International έδειξε ότι(1) οι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρίες στις ανεπτυγμένες οικονομίες αποφεύγουν να καταβάλλουν τουλάχιστον 82 δισεκατομμύρια δολάρια US σε φόρους κάθε έτος. Μεταξύ των κρατών όπου οι εταιρίες αποφεύγουν περισσότερο τη φορολόγηση περιλαμβάνονται η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Στις εταιρίες οι οποίες ακολουθούν παρόμοιες πρακτικές, συμπεριλαμβάνονται και κάποιες οι οποίες επίσης συμμετείχαν στην περιβόητη υπόθεση «LuxLeaks».

Τα πορίσματα της εν λόγω έκθεσης επισημαίνουν την μεγάλη ανάγκη υιοθέτησης ενός σταθερού και αποτελεσματικού πλαισίου για φορολογική διαφάνεια και προστασία κατά της φοροαποφυγής από εταιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη στις παρούσες περιστάσεις οικονομικής κρίσεως και λιτότητας που επιβάλλονται στους λαούς της Ευρώπης.

Τον Μάρτιο του 2015 η Επιτροπή αναγνώρισε την ανάγκη να αναλάβει πρωτοβουλίες στον τομέα του φορολογικού ανταγωνισμού και της φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας, προτείνοντας την έγκριση νομοθετικών πράξεων από το Συμβούλιο(2).

Η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των προτεινόμενων πράξεων;
2. Επαρκούν οι εν λόγω προτάσεις για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων;
3. Για ποιό λόγο ο ρόλος του Κοινοβουλίου, ως συννομοθέτη, δεν έχει ληφθεί υπόψη στο εν λόγω ζήτημα, το οποίο αφορά άμεσα τη διαφάνεια και τη λογοδοσία;


(Visited 30 times, 1 visits today)

Read more:
assange_afp
Άρθρο στη γαλλική Humanite για το συνέδριο Κούλογλου για τα εναλλακτικά ΜΜΕ με συμμετοχή του Ασάνζ

Julian Assange: "c’est un abus scandaleux de protéger les secrets des entreprises en obligeant les journalistes à renoncer à la...

Close