Γραπτή ερώτηση του Σ. Κούλογλου με θέμα την καταδίκη της Ελλάδας από το για νιτρορύπανση, την απόδοση ευθυνών και τη λήψη μέτρων.

Permalink

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, υπέβαλε γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω αποτυχίας της προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση ζητώντας της να τοποθετηθεί στο ζήτημα της αναθεώρησης των ευπρόσβλητων ζωνών στην Ελλάδα, την απόδοση πολιτικών ευθυνών και την αξιολόγηση των προγραμμάτων δράσης ...