Ερώτηση Στ. Κούλογλου στην Κομισιόν για τη συνεργασία της ΕΕ με την Open Government Partnership

Permalink

Απουσία υιοθέτησης πρακτικών ανοιχτής διακυβέρνησης και συνεργασίας των θεσμών της ΕΕ με την Open Government Partnership

Η Open Government Partnership είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία κρατών και μελών της κοινωνίας των πολιτών για τη βελτίωση της ποιότητας διακυβέρνησης μέσα από την υιοθέτηση μέτρων ανοιχτότητας και ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών.

Στο άμεσο παρελθόν μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ευρώπη κάλεσαν τα θεσμικά όργανά της ΕΕ σε ουσιαστικότερη συνεργασία με την OGP. Παρά το γεγονός πως τόσο το νέο Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή έχουν επανειλημμένα υπογραμμίσει τη σημασία της διαφάνειας και της λογοδοσίας για την χάραξη πολιτικής, υπάρχει μέχρι σήμερα περιορισμένη πρόοδος.

Μέσα από την εμπλοκή με τη διαδικασία της OGP, όπως συνιστάται από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, η ΕΕ έχει την ευκαιρία να επιτρέψει στα θεσμικά της όργανα μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και αμεσότητα ανταπόκρισης προς στους Ευρωπαίους πολίτες.

Με βάση τα παραπάνω μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή:

• τυχόν βήματα που έχει λάβει για την θεσμοθέτηση και παρακολούθηση δεσμεύσεων και κανόνων ανοιχτής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.;

• τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει στην κατεύθυνση της ουσιαστικότερης συνεργασίας με την OGP;

• αν έχει διερευνήσει τη δυνατότητα συμμετοχής της ιδίας στην OGP;


(Visited 53 times, 1 visits today)

Read more:
30658703078_a407ba3310_k
Ομιλία του Στ. Κούλογλου στην Αθήνα (23/5) με θέμα την οικονομία στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση, την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 15:30, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με θέμα «Προκλήσεις για το Χρηματοπιστωτικό...

Close