Reload Greece και Καινοτoμία των Νέων στην Ημερίδα του Στέλιου Κούλογλου

Permalink

Δύο πρωτοβουλίες, που αποσκοπούν στο να προετοιμάσουν το έδαφος για τη δημιουργία και την καθιέρωση νέων πρακτικών, ώστε να βγάλουν τους νέους – και όχι μόνο – ανθρώπους από την οικονομική δυσχέρεια, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Καινοτομίας των Νέων και η Reload Greece θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους την Τρίτη 10 Noεμβρίου 2015, στην ημερίδα με θέμα: «Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας: η διέξοδος από την κρίση» που οργανώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς Στέλιος Κούλογλου, στις Βρυξέλλες.

Η Reload Greece είναι ένας κόμβος ελληνικής επιχειρηματικότητας με έδρα το Λονδίνο, που αναζητεί λύσεις επανεκκίνησης της οικονομίας και άμβλυνσης των κοινωνικών επιπτώσεων της ύφεσης στην Ελλάδα. Ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2012 από πέντε νέους Έλληνες εθελοντές και περιλαμβάνει πλέον πάνω από 30 μέλη Επικεντρώνεται στην εκπαίδευση νέων που προέρχονται από χώρες που πλήττονται περισσότερο από την ύφεση (όπως η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία) βοηθώντας τους να διαμορφώσουν καινοτόμες ιδέες με παγκόσμιο προσανατολισμό και να τις μετατρέψουν σε δυναμικές επιχειρήσεις.

Δίνοντας μεγάλη βάση στις αρχές της συμμετοχικότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, οι νέοι που εκπαιδεύονται στη Reload Greece θα μπορούν να βοηθήσουν τις κοινότητές τους να αναπτυχθούν, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά, μέσω της διάδοσης της επιχειρηματικής τεχνογνωσίας που θα αποκτήσουν, με το σκεπτικό ότι καθώς οι κοινότητες επωφελούνται, θα προσφέρουν βιώσιμες επιλογές για τις μελλοντικές γενιές. Επιπλέον, προωθώντας την κοινωνική δικαιοσύνη και αποθαρρύνοντας τις διακρίσεις παντός τύπου, θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινότητας όπου όλοι θα αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και θα λειτουργούν με βάση την αξία τους.

Η πρωτοβουλία έχει διοργανώσει με επιτυχία δύο μεγάλα συνέδρια (Σεπτέμβριος του 2012 και Μάρτιος του 2014) και 6 μικρότερες εκδηλώσεις όπου παρουσιάστηκαν περισσότερα από 70 επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Καινοτόμων Νέων (EYIF – European Young Innovators Forum) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, πανευρωπαϊκή οργάνωση με έδρα τις Βρυξέλλες, που συνδέει δίκτυα καινοτόμων δράσεων. Άρχισε να λειτουργεί επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2010, ως μια κοινή προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. Από τότε, το EYIF έχει διευρυνθεί με ένα διεθνές δικτύο οργανώσεων (ΜΚΟ, ιδρύματα, εταιρείες, ενώσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άτυπες ομάδες), οι οποίες υποστηρίζουν ενεργά την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τα ζητήματα της νεολαίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και συνδέει έτσι πάνω από 500.000 νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στόχος του είναι να δώσει φωνή σε μια διεθνή κοινότητα νέων, καινοτόμων συμβούλων, εμπειρογνωμόνων και φορέων χάραξης πολιτικής, οι οποίοι πιστεύουν στην ανάληψη ρίσκων και την αλλαγή νοοτροπίας για την ενίσχυση της καινοτομίας.

Το Φόρουμ σχεδιάζει και υλοποιεί πλήρως χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που υποστηρίζονται από κρατικούς φορείς και εταιρείες, ενώ διαβουλεύεται και συνεργάζεται τακτικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και άλλα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του ΟΟΣΑ. Στις δράσεις του περιλαμβάνονται: Το Startup Europe Roadshow, Innovation Masterclass, το Davos 2014, η Εκδήλωση Ευρωπαϊκής Νεολαίας 2014, το InnoTourUSA, το Ευρωπαϊκό AppCup, μεταξύ πολλών άλλων.

Η Επιτροπή Συμβούλων του EYIF αποτελείται από ηγετικά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δραστηριοποιούνται στις πολιτικές καινοτομίας, από τους διευθυντές επιχειρήσεων που ηγούνται της παγκόσμιας αγοράς καινοτομίας, τον επικεφαλής του Venture Capital της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τους εταίρων μεγάλων επιχειρήσεων κεφαλαίου εκκίνησης και επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Η ημερίδα εντάσσεται στην προσπάθεια του Στέλιου Κούλογλου για την αντιμετώπιση των πολιτικών σκληρής λιτότητας που έπληξαν κυρίως τους νέους και προώθησης δράσεων που θα τους στηρίξουν, ώστε να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, 10:00 – 13:00 στην αίθουσα ASP 1-G2 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.


(Visited 78 times, 1 visits today)

Read more:
Κούλογλου: Θα ζητήσει συγγνώμη η κυβέρνηση από τον κ. Ινδαρέ;

Τα γεγονότα στο Κουκάκι «αποτελούν το κυριακάτικο σόου του κ. Χρυσοχοΐδη. Αντί ο υπουργός να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα ανομίας...

Close