Κομισιόν σε Κούλογλου για την ανεργία των νέων

Permalink

Απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή στοιχεία της έκθεσης του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) έλαβε χθες ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου.

Με βάση τα στοιχεία για την Ελλάδα, που σημειωτέον συγκαταλέγεται στις 10 πιο έξυπνες χώρες του ΟΟΣΑ αλλά με υψηλό ποσοστό ανεργίας (βλέπε σχετικό άρθρο) παρατηρείται ότι η νεολαία έχει ιδιαιτέρως πληγεί από την οικονομική κρίση και σχεδόν το 50% των νέων από 15 έως 24 ετών του εργασιακού πληθυσμού είναι άνεργοι, ποσοστό τριπλάσιο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Στην ερώτηση του, ο Σ. Κούλογλου ρωτάει την Επιτροπή πώς σκοπεύει να ενισχύσει την απασχόληση στην Ελλάδα καθώς και τη διαρκή υποστήριξη κι επανεκπαίδευση, ιδιαιτέρως ατόμων που ανήκουν σε μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες.

Στην απάντηση της, η Επιτροπή παραθέτει τα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας και σημειώνει ότι η ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών μέτρων πολιτικής ανήκει στο κράτος μέλος. Ενώ παραμένει το ερώτημα για τους χειρισμούς που έγιναν μέχρι το 2014- η Επιτροπή παραθέτει σχετικά απολογιστικά στοιχεία- το βέβαιο είναι ότι απαιτείται συνεργασία κυβέρνησης, πολιτικών κομμάτων και κοινωνικών φορέων για την καλύτερη αξιοποίηση όλων των σχετικών κονδυλίων και πρωτοβουλιών.Ολόκληρο το κείμενο της γραπτής ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή E-013259/2015

Θέμα: Προοπτικές απασχόλησης και επιμόρφωσης νέων
Στην έκθεση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), που δημοσιεύθηκε στις αρχές του β’ εξαμήνου 2015 και αναφέρεται στις διεθνείς προοπτικές απασχόλησης, γίνεται και σχετική αναφορά στην Ελλάδα.

Παρατηρείται ότι η νεολαία έχει ιδιαιτέρως πληγεί από την οικονομική κρίση και σχεδόν το 50% των νέων από 15 έως 24 ετών του εργασιακού πληθυσμού είναι άνεργοι, ποσοστό τριπλάσιο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Επίσης, το 27% των νέων από 15-29 ετών κατά το 2014 δεν ανήκαν ούτε στην κατηγορία των ενεργών ούτε των εκπαιδευόμενων (ΝΕΕΤ).
Ερωτάται η Επιτροπή:

– Πώς σκοπεύει να ενισχύσει την πρόσβαση στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση των νέων, ώστε να ενισχυθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη;

– Ποιες ενέργειες θα πραγματοποιήσει, ώστε να στηρίξει την διαρκή υποστήριξη κι επανεκπαίδευση, ιδιαιτέρως ατόμων που ανήκουν σε μη προνομιούχες ομάδες;

Ολόκληρο το κείμενο της απάντησης της Επιτροπής:

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής, E-013259/2015 (8.12.2015)

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της ανεργίας των νέων. Προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των νέων στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, διάφορα σχέδια συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων «Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων 2007-13» και «Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και της διά βίου μάθησης 2014-20».
Διατέθηκαν 530 εκατ. ευρώ από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τη νεολαία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-13, που απευθύνονται σε 364.000 νέους ηλικίας 18-35 ετών, με δράσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, προωθούν την πρόσβαση στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Για την υποστήριξη της εφαρμογής των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»(1) στην Ελλάδα, έχουν χορηγηθεί 171,5 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-20, μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, σε συνδυασμό με άλλα 171,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΚΤ και επίσης πρόσθετους εθνικούς πόρους για την υποστήριξη των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Συνολικά, θα επωφεληθούν περίπου 110.000 άτομα ηλικίας έως 29 ετών.

Το πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020) περιλαμβάνει την προώθηση ποιοτικών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη των νέων που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που ευνοούν την ένταξη και την απασχολησιμότητα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των ΕΑΕΚ). Το 2014 ο ελληνικός εθνικός φορέας κατέβαλε επιχορηγήσεις σε 123 έργα με περισσότερους από 2.300 συμμετέχοντες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών μέτρων πολιτικής ανήκει στο κράτος μέλος. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να στηρίξει τις εθνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων, μέσω της συγχρηματοδότησης επιχειρησιακών προγραμμάτων.

(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:EL:PDF. Η σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία του Απριλίου 2013 καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών λαμβάνουν καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που εξέρχονται από την τυπική εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι.


(Visited 67 times, 1 visits today)

Read more:
Εξειδίκευση...
Εξειδίκευση…

Close