Οδηγός Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Είναι άμεση ανάγκη να επανεκκινήσει η ελληνική οικονομία και να βγούμε από το υφεσιακό κλίμα, που διαμορφώθηκε από την εφαρμογή πολιτικών σκληρής λιτότητας κατά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Οι πολιτικές αυτές έπληξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους νέους και εκτόξευσαν την ανεργία τους σε πρωτόγνωρα ύψη. Αποτελεί στρατηγική ήττα της Ελλάδας το γεγονός ότι νέοι και πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα για να βρουν δουλειά.

Πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε για το μέλλον της χώρας και όχι μόνο για το παρελθόν. Είναι απαραίτητο να δοθούν ιδέες και εργαλεία για τη στήριξη των νέων, ώστε να βρουν δουλειά, να συνεχίσουν τις σπουδές ή τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, να  ξεκινήσουν ή να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, γνωρίζοντας και αξιοποιώντας τόσο τα ευρωπαϊκά προγράμματα και την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και ήδη επιτυχημένα παραδείγματα νέων, ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων, ορισμένα εκ των οποίων παρουσιάσαμε πρόσφατα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Οδηγός  αυτός συνεπώς, προσπαθεί να αποτυπώσει συνοπτικά τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για διαφορετικές ομάδες πολιτών κι ελπίζω ότι θα αποτελέσει αφετηρία θετικών και δυναμικών πρωτοβουλιών.

Εκτός από τον οδηγό αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε και από:

– Τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης με θέμα «Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας: η διέξοδος από την κρίση» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Noεμβρίου 2015 στις Βρυξέλλες.

– Το περιεχόμενο της ημερίδας για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να ακούσετε το ηχητικό ολόκληρης της εκδήλωσης. Επίσης οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, όπως και το ενημερωτικό φυλλάδιο της ημερίδας.

Το περιεχόμενο της ημερίδας για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016, στην Πάτρα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο της ημερίδας.

Επίσης είναι διαθέσιμες οι παρουσιάσεις των ομιλητών.

 

Στέλιος Κούλογλου

Προγράμματα Χρηματοδότησης για Νέους | Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

Η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ec.europa.eu/social) υποστηρίζει νέους που βρίσκονται εκτός της εκπαίδευσης, της απασχόλησης ή της κατάρτισης σε περιφέρειες όπου το ποσοστό της ανεργίας των νέων υπερβαίνει το 25%. Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- ec.europa.eu/esf.

Οι Εγγυήσεις για τη νεολαία είναι μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Οι άνεργοι ηλικίας κάτω των 25 ετών — είτε είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας είτε όχι — λαμβάνουν ειδική προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εγκαταλείπουν την τυπική εκπαίδευση –

Οι διαχειριστικές αρχές σε κάθε χώρα της ΕΕ μπορούν να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά τόσο με την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων όσο και με τις Εγγυήσεις για τη νεολαία.

Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Αποσκοπεί να προάγει τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα των νέων και να εκσυγχρονίσει την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία των νέων. Τη διαχείριση του προγράμματος για την Ελλάδα έχει αναλάβει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών www.iky.gr/erasmus-plus.

Νέοι επιχειρηματίες και ερευνητές

COSME — Το Erasmus για νέους επιχειρηματίες (ec.europa.eu/easme/en/cos-wp2014-4-05-erasmus-young-entrepreneurs) είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακών ανταλλαγών που επιτρέπει σε υποψήφιους και νέους επιχειρηματίες να μαθαίνουν από επιχειρηματίες με εμπειρία.

Μπορούν να συμμετάσχουν νέοι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή την έχουν ξεκινήσει ήδη εντός της τελευταίας τριετίας καθώς και έμπειροι επιχειρηματίες οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή διευθυντές μικρής ή μεσαίας επιχείρησης σε μία από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

Προσφέρει σε νέους ή υποψήφιους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης.

Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές. Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα πιθανά οφέλη περιλαμβάνεται η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, οι ευκαιρίες δικτύωσης στην Ευρώπη, οι νέες εμπορικές σχέσεις ή οι νέες αγορές στο εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el

 

Οι «δράσεις Marie Skłodowska-Curie» στηρίζουν την κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη ερευνητών, εστιάζοντας στην απόκτηση καινοτόμων δεξιοτήτων (ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_el.htm). Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την κινητικότητα σε παγκόσμιο και διατομεακό επίπεδο για άριστη έρευνα σε οποιοδήποτε πεδίο (προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή»).

Διατίθενται υποτροφίες για όλα τα στάδια της εξέλιξης ενός ερευνητή, από υποψήφιους διδάκτορες έως και ερευνητές με μεγάλη εμπειρία, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η διεθνής, διατομεακή και διαθεματική κινητικότητα. Εκτός από την προαγωγή της κινητικότητας από χώρα σε χώρα, οι δράσεις επιδιώκουν επίσης την άρση των πραγματικών ή φαινομενικών φραγμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό χώρο και άλλους κλάδους, ιδίως τον επιχειρηματικό. Πολλές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των δράσεων «Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί» ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της βιομηχανίας κ.λπ. σε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές έρευνες.

Οι δράσεις αυτές διακρίνονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

 1. Ερευνητικά δίκτυα (ITN): στήριξη για Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης που παράγουν νέους ερευνητές
 2. Μεμονωμένες υποτροφίες (IF): στήριξη πεπειραμένων ερευνητών που μεταβαίνουν σε άλλες χώρες, έχοντας την επιλογή να εργαστούν έξω από τον ακαδημαϊκό χώρο
 3. Ανταλλαγές προσωπικού στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας (RISE) για την προώθηση διεθνών και διατομεακών συνεργασιών
 4. Συγχρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων για την κατάρτιση στον τομέα της έρευνας ή υποτροφίες κινητικότητας προς ή από μια άλλη χώρα.

Εθνικά Σημείο Επαφής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Μαρία Σαμαρά, samara@ekt.g, ΕΚΕΤΑ, Δημήτρης Σανόπουλος, sanopoul@certh.gr

 

Προγράμματα Έρευνας & Καινοτομίας

Ορίζοντας 2020

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020″ που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων.

Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges):  Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής;

Γενικά, μπορούν να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε οποιαδήποτε χώρα και διεθνείς οργανισμοί καθώς και μεμονωμένοι ερευνητές, ώς εξής:

 1. Για τα βασικά ερευνητικά έργα, μια κοινοπραξία αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία νομικά πρόσωπα. Κάθε νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή σε μια συνδεδεμένη χώρα.
 2. Για άλλα προγράμματα —το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), το Χρηματοδοτικό Εργαλείο για τις ΜΜΕ, τη συγχρηματοδότηση προσκλήσεων ή προγραμμάτων, εθνικών ή του δημόσιου τομέα, τον συντονισμό και την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την κινητικότητα — η ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η υποβολή αίτησης από ένα νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα.

 

Τύποι δράσεων

Δράσεις έρευνας και καινοτομίας: Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν σαφώς καθορισμένες προκλήσεις και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέας γνώσης ή νέας τεχνολογίας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν; Κοινοπραξίες εταίρων από διαφορετικές χώρες, που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο ή ακαδημαϊκό κύκλο.

Δράσεις καινοτομίας: Η χρηματοδότηση εστιάζει περισσότερο σε δραστηριότητες που βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά. Παραδείγματος χάριν, κατασκευή πρωτοτύπων, διεξαγωγή δοκιμών, παρουσίαση, πιλοτικές εφαρμογές, κλιμάκωση κ.τ.λ., εάν στοχεύουν στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν; Κοινοπραξίες εταίρων από διαφορετικές χώρες, που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο ή ακαδημαϊκό κύκλο.

Συντονισμός και δράσεις στήριξης: Η χρηματοδότηση καλύπτει τον συντονισμό και τη δικτύωση έργων, προγραμμάτων και πολιτικών έρευνας και καινοτομίας. Η χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία αυτή καθαυτή καλύπτεται από άλλη συνιστώσα.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν; Μεμονωμένοι φορείς ή κοινοπραξίες εταίρων από διαφορετικές χώρες, που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο ή ακαδημαϊκό κύκλο.

Επιχορηγήσεις για έρευνα αιχμής — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC): Χρηματοδότηση για έργα που αξιολογούνται με αποκλειστικό κριτήριο την επιστημονική αριστεία σε οποιοδήποτε πεδίο έρευνας και εκτελούνται από μία εθνική ή πολυεθνική ερευνητική ομάδα με επικεφαλής έναν «βασικό ερευνητή».

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν; Το ΕΣΕ χρηματοδοτεί άριστους νεαρούς ερευνητές στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητους ερευνητές και ανώτερους επικεφαλής ερευνητές. Οι ερευνητές μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και τα έργα τους μπορούν να εμπίπτουν σε οποιοδήποτε πεδίο έρευνας.

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: Χρηματοδότηση διεθνών υποτροφιών για ερευνητές στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, εκπαίδευσης στην έρευνα, ανταλλαγών προσωπικού.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν; Ερευνητές στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους ή έμπειροι ερευνητές (κάθε εθνικότητας), τεχνικό προσωπικό, εθνικά/περιφερειακά προγράμματα κινητικότητας των ερευνητών.

Χρηματοδοτικό εργαλείο για τις ΜΜΕ: Στοχεύει σε ΜΜΕ υψηλής καινοτομίας που φιλοδοξούν να ενισχύσουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους. Προσφέρει εφάπαξ ποσά για μελέτες σκοπιμότητας, επιχορηγήσεις για το κυρίως στάδιο ενός προγράμματος καινοτομίας (παρουσίαση, κατασκευή πρωτοτύπου, διεξαγωγή δοκιμών, ανάπτυξη εφαρμογών…). Τέλος, το στάδιο εμπορευματοποίησης υποστηρίζεται έμμεσα μέσω της ευκολότερης πρόσβασης σε χρεωστικά μέσα και μέσα κεφαλαιακής συμμετοχής.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν; Μόνο ΜΜΕ. Είτε μία μεμονωμένη ΜΜΕ είτε μια κοινοπραξία από ΜΜΕ που έχει συσταθεί σε χώρα της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα.

Επιτάχυνση της καινοτομίας: Διαρκώς ανοικτές προσκλήσεις για καινοτόμους οργανισμούς θα στοχεύουν σε έργα καινοτομίας που ασχολούνται με οποιοδήποτε τεχνολογικό ή κοινωνικό πεδίο πρόκλησης. Η πιλοτική δράση θα αξιολογηθεί σε βάθος στα μέσα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν; Η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, με έναν ελάχιστο αριθμό τριών εταίρων και έναν μέγιστο αριθμό πέντε εταίρων και μέγιστη συμμετοχή της ΕΕ κατά 3 εκατ. EUR ανά έργο.

 

Ποσοστά χρηματοδότησης

Στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» υπάρχει ένα ενιαίο ποσοστό χρηματοδότησης για όλους τους δικαιούχους και όλες τις δραστηριότητες στις επιχορηγήσεις για έρευνα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ καλύπτει έως το 100 % της αναγνωριζόμενης δαπάνης για όλες τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας. Για τις δράσεις καινοτομίας, η χρηματοδότηση καλύπτει γενικά το 70 % της αναγνωριζόμενης δαπάνης αλλά μπορεί να φτάσει έως το 100 % για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η έμμεση αναγνωριζόμενη δαπάνη (π.χ. διοικητικά έξοδα, έξοδα επικοινωνίας και υποδομών, προμήθειες γραφείου) αποδίδεται βάσει ενός πάγιου ποσοστού 25 % της άμεσης αναγνωρίσιμης δαπάνης (της δαπάνης που συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της δράσης).

Fast Track to Innovation: είναι τμήμα του Horizon 2020 και στοχεύει στη μείωση του χρόνου από την σύλληψη μιας ιδέα στην τελική διάθεσή της στην αγορά και ενθάρρυνση πρώτης ενασχόλησης με την επιχειρηματικότητα. Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η αύξηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και την καινοτομία. Αφορά όλες τις εταιρείες και ερευνητικούς οργανισμούς και όχι μόνο ΜΜΕ.

Περισσότερες πληροφορίες: ec.europa.eu/easme

Χρήσιμες πληροφορίες στην Ελλάδα για το Horizon 2020 μπορείτε να λάβετε από τα Εθνικά Σημεία Επαφής: ec.europa.eu/research/bitlys/h2020_national_contact_points.html

 

Προγράμματα για Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

COSME, ένα ειδικό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ

Το COSME (ec.europa.eu/growth/smes/cosme) υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Eίναι ένα πρόγραμμα που προορίζεται ειδικότερα για τη στήριξη των ΜΜΕ και αποσκοπεί να βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και στις αγορές, να στηρίξει τους επιχειρηματίες και να προωθήσει καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα διευκολύνει και βελτιώνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσω δύο χρηματοδοτικών μέσων:

 • Τον Μηχανισμό εγγυήσεων δανείων.
 • Τον Μηχανισμό κεφαλαιακής συμμετοχής για την ανάπτυξη.

Η διαχείριση του COSME πραγματοποιείται από την Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ec.europa.eu/easme).

 

Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με στήριξη της ΕΕ

Παρέχεται στήριξη σε επιχειρηματίες και επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων της ΕΕ, μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η δικτυακή πύλη «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση» (www.access2finance.eu) σας βοηθά να βρείτε χρηματοδότηση της ΕΕ για έργα όπως δάνεια, εγγυήσεις, χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων και πολλά άλλα.

Μεταφορές, ενέργεια και ΤΠΕ

Οι ΜΜΕ είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), που χρηματοδοτεί σχέδια για τη συμπλήρωση ζεύξεων που λείπουν στα δίκτυα ενέργειας, μεταφορών και στα ψηφιακά δίκτυα της ΕΕ. Σε κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναφέρονται οι κανόνες επιλεξιμότητας. Η Επιτροπή διαχειρίζεται άμεσα τη χρηματοδότηση της ΔΣΕ μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (ec.europa.eu/inea).

Έρευνα και καινοτομία

Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο Ορίζοντας 2020 υιοθετεί το “Small and Medium Enterprise Instrument/SME”, ένα νέο εργαλείο/πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την απ’ευθείας χρηματοδότηση εξαιρετικά καινοτόμων μΜΕ.

Το SME Instrument, με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των EUR 3 δις για την περίοδο 2014-2020, απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον σε μMΕ, με σημαντική δυναμική για ανάπτυξη καινοτομίας και έντονα χαρακτηριστικά διεθνοποίησης, χρηματοδοτώντας έργα καινοτομίας που βασίζονται σε εξαιρετικά καινοτόμες ιδέες και η υλοποίηση των οποίων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε υψηλής προστιθέμενης αξίας καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες, με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας στο διεθνή ανταγωνισμό.

Το SME Instrument προβλέπει τρεις διακριτές φάσεις με δυνατότητα υποβολής προτάσεων και συνεπώς χρηματοδότησης μόνο στην πρώτη και δεύτερη φάση:

 1. Φάση 1 (διάρκειας 6 μηνών, ποσοστό χρηματοδότησης 70%): Χρηματοδότηση κατ’ αποκοπή ποσού ύψους EUR 50.000 για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας της καινοτόμου ιδέας και την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου.
 2. Φάση 2 (διάρκειας 12-24 μηνών, ποσοστό χρηματοδότησης 70%-100%): Χρηματοδότηση από EUR 500.000 έως EUR 2,5 εκ. με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών.
 3. Φάση 3: Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση, αφορά κυρίως σε υπηρεσίες υποστήριξης των μMΕ όπως ενδεικτικά υπηρεσίες προώθησης του τελικού προϊόντος στη διεθνή αγορά, διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια κ.α.

Σημειώνεται ότι το SME Instrument απευθύνεται αποκλειστικά σε μMΕ που υποβάλλουν προτάσεις για έργα καινοτομίας που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη τεχνολογικής ετοιμότητας (Technology Readiness Level, τουλάχιστον 6).

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαθέσιμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εφικτή δε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με καταληκτικές ημερομηνίες.

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument

 

Γεωργοί

Κοινή γεωργική πολιτική

Άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς στο πλαίσιο ορισμένων καθεστώτων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ). Κάθε χώρα της ΕΕ καθορίζει τους όρους στήριξης στο πλαίσιο μεμονωμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των κονδυλίων στο έδαφός της.

Διατίθεται επίσης χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικές/περιφερειακές και, ορισμένες φορές, ιδιωτικές πηγές.

Έρευνα και καινοτομία

Οι γεωργοί μπορούν επίσης να επωφεληθούν από στήριξη στο πλαίσιο του Horizon 2020 στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, και της έρευνας στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και της βιοοικονομίας. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης όσον αφορά τα τρόφιμα και τη διατροφή απαριθμούνται στη δικτυακή πύλη συμμετεχόντων.

Πρόγραμμα COSME

Οι γεωργοί μπορούν να επωφεληθούν από ορισμένες δράσεις του προγράμματος COSME (EN) – για διεξοδικότερες πληροφορίες βλ. το Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 (EN). O Εκτελεστικός Οργανισμός για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΕΟΜΜΕ) έχει αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου διατίθεται χρηματοδότηση για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές.

Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), διατίθενται επίσης ορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης σε μικρές εταιρείες:

 

Δράσεις ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα θα αφορά στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα θα στοχεύσει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας ενισχύοντας τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων που βασίζονται σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια. Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991 ή ενώσεις αυτών.

Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεων του Τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ και Υγεία.

Για περισσότερες δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020 μπορεί κανείς να λάβει πληροφόρηση στο www.espa.gr.

 

(Visited 1.575 times, 1 visits today)