Σχετικά με τη διαρκή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας

Permalink

Γραπτή Δήλωση

σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με τη διαρκή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας

Linda McAvan (S&D), Elmar Brok (PPE), Davor Ivo Stier (PPE), Enrique Guerrero Salom (S&D), Mairead McGuinness (PPE), Michael Gahler (PPE), Maria Heubuch (Verts&/ALE), Louis Michel (ALDE), Nirj Deva (ECR), Charles Goerens (ALDE)

Λήξη προθεσμίας: 9.6.2015

0008/2015

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τη διαρκή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας[1]

1. Ο κόσμος βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του στον τομέα της δημόσιας υγείας – την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας.

2. Η ανοσοποίηση στην παιδική ηλικία συγκαταλέγεται στις πλέον οικονομικά αποδοτικές διαθέσιμες παρεμβάσεις της δημόσιας υγείας. Οι παγκόσμιες προσπάθειες για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας έχουν ήδη αποφέρει καθαρά οφέλη ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης έως το 2035, πέρα από τη μη μετρήσιμη ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Περιουσιακά στοιχεία και υποδομές που αναπτύχθηκαν για να στηρίξουν την προσπάθεια εξάλειψης της πολιομυελίτιδας χρησιμοποιούνται σήμερα και για την αντιμετώπισης της κρίσης του ιού Έμπολα.

3. Η εξάλειψη του εναπομείναντος 1% κρουσμάτων πολιομυελίτιδας είναι δύσκολη και δαπανηρή, μπορεί, ωστόσο, να επιτευχθεί έως το 2018 χάρη στις παγκόσμιες προσπάθειες. Όπως αποδεικνύει η πρόσφατη εμφάνιση εστιών της νόσου, καμία χώρα – ούτε και τα κράτη μέλη της ΕΕ – δεν θα είναι ασφαλής έως ότου η πολιομυελίτιδα εξαλειφθεί από όλες τις χώρες.

4. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλείται να αναλάβει σταθερή δέσμευση ότι θα υποστηρίξει την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας ως προτεραιότητα στις μελλοντικές αναπτυξιακές δράσεις της και ότι θα διαθέσει τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους για εκστρατείες εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας και παρακολούθηση της κατάστασης κατά τα επόμενα τέσσερα έτη.

5. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

[1] Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το Κοινοβούλιο.


(Visited 55 times, 1 visits today)

Read more:
image (1)
O τόπος…

Σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου από το άλμπουμ «Ερωτήσεις κρίσεων».

Close