Σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Permalink

Γραπτή Δήλωση

σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Nessa Childers (S&D), Simona Bonafè (S&D), Anna Záborská (PPE), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), Françoise Grossetête (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), Emma McClarkin (ECR), Biljana Borzan (S&D), Alojz Peterle (PPE), Miriam Dalli (S&D)

Λήξη προθεσμίας: 27.7.2015

0017/2015

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση[1]

1. Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος με μαστογραφία σε εθνικό επίπεδο και η δημιουργία πολυτομεακών εξειδικευμένων μονάδων μαστού (SBU) εντός της προθεσμίας του 2016, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του το 2003 και 2006 και όπως απαιτείται από τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της ποιότητας στον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού (4η έκδοση), ώστε να μειωθεί το ποσοστό θνησιμότητας των ασθενών με καρκίνο του μαστού – 91.495 γυναίκες στην ΕΕ πέθαναν από καρκίνο του μαστού το 2012.

2. Μεταξύ των εκατοντάδων χιλιάδων γυναικών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού κάθε χρόνο – 367.090 το 2012 – όσες πάσχουν από μεταστατικό καρκίνο του μαστού, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν θεραπεία σε μια μονάδα SBU, η οποία θα πρέπει να συντονίζει και να υποστηρίζει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, και τις τρέχουσες ανάγκες των ασθενών για περίθαλψη και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες.

3. Συνεπώς, η Επιτροπή καλείται να διασφαλίσει ότι το σχέδιο ECIBC (πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καρκίνο του μαστού) θα παραδώσει ένα πρωτόκολλο πιστοποίησης για τις υπηρεσίες για τον καρκίνο του μαστού έως το 2016· το πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου με μαστογραφία και οι μονάδες SBU θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυουσών κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ και της επικαιροποιημένης έκδοσης που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου ECIBC το 2015.

4. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

[1] Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς ωστόσο να δεσμεύει το Κοινοβούλιο.


(Visited 55 times, 1 visits today)

Read more:
8 mart
Σαν σήμερα 8 Μαρτίου – Απόσπασμα από την «Κενή Διαθήκη του Μωυσή»

Η «κενή διαθήκη του Μωυσή» είναι το νέο βιβλίο του Στέλιου Κούλογλου, εμπλουτισμένο με 25 απολαυστικές γελοιογραφίες του Γιάννη Δερμεντζόγλου,...

Close