Θύματα από τα ελληνικά ολοκαυτώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & προβολή του ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου, Νεο-Ναζί : το Ολοκαύτωμα της Μνήμης

Permalink

Επιζώντες των ναζιστικών θηριωδιών της Κατοχής στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας επισκέπτονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκδήλωση, με αφορμή τη δίκη της Χρυσής Αυγής και το αίτημα για τις γερμανικές κατοχικές οφειλές. Η εκδήλωση οργανώνεται με πρωτοβουλία του Στέλιου Κούλογλου. Οι καλεσμένοι του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στις Βρυξέλλες ξεπερνούν τους 30 ...

Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ στην Συρία

Permalink

Κοινή Πρόταση Ψηφίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: GUE/NGL (B8‑0373/2015) Verts/ALE (B8‑0408/2015) PPE (B8‑0410/2015) EFDD (B8‑0412/2015) ALDE (B8‑0414/2015) ECR (B8‑0415/2015) S&D (B8‑0416/2015) σχετικά με την κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ στην Συρία (2015/2664(RSP)) Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc ...

Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες

Permalink

Κοινή Πρόταση Ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: PPE (B8 0392/2015) S&D (B8 0395/2015) ECR (B8 0397/2015) GUE/NGL (B8 0399/2015) EFDD (B8 0401/2015) ALDE (B8 0402/2015) Verts/ALE (B8 0404/2015) σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (2015/2662(RSP)) Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, ...

Ψήφισμα σχετικά με τη φυλάκιση αγωνιστών για τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλγερία

Permalink

Κοινή Πρόταση Ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: GUE/NGL (B8‑0418/2015) EFDD (B8‑0419/2015) Verts/ALE (B8‑0420/2015) ALDE (B8‑0423/2015) S&D (B8‑0424/2015) σχετικά με τη φυλάκιση αγωνιστών για τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλγερία (2015/2665(RSP)) Depute> Ana Gomes, Victor Boștinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, ...