Κομισιόν σε Στ. Κούλογλου: έχουμε ευθύνη για την στροφή νεολαίας προς την ακροδεξιά

Permalink

«Τα κράτη μέλη έχουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη για την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις πολιτικές για τη νεολαία, ενώ η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειές τους να χαράσσουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές και επίκαιρες πολιτικές», απάντησε ο ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Παιδείας Tibor Navracsics, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου, ο οποίος είχε ζητήσει από την Κομισιόν να σχολιάσει τους λόγους για τους οποίους οι πολιτικές για την νεολαία μέχρι στιγμής απέτυχαν, με αποτέλεσμα οι νέοι να απογοητεύονται και να στρέφονται στην ακροδεξιά και να υιοθετούν αντιλήψεις απόσχισης από την Ένωση.

Ο Επίτροπος διευκρίνισε πως «η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σε θέματα που αφορούν τη νεολαία», ενώ με βάση την εν λόγω συνεργασία, «δρομολογήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ, και στη συνέχεια υλοποιήθηκαν μέσω εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών δομών, πολλές πολιτικές και δράσεις, για παράδειγμα σχετικά με την προώθηση της εργασίας των νέων».

Επιπλέον ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως σκοπεύει να αντιμετωπίσει την καταγεγραμμένη σε έρευνες δυσπιστία των νέων απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την απογοήτευσή τους για το μέλλον.

Εξ ονόματος της Επιτροπής, ο κ. Navracsics απάντησε στον Στέλιο Κούλογλου ότι η Κομισιόν σχεδιάζει μια νέα στρατηγική που θα επιδιώξει να προσφέρει στους νέους «τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους κατά τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ, μέσω διαδικτακών και μη διαβουλεύσεων».

Επίσης, παραδέχθηκε πως πρέπει να γίνουν περισσότερα όσον αφορά την νεολαία και προς αυτή την κατεύθυνση «προτείνεται μια ανανεωμένη προσπάθεια για την υποστήριξη των νέων, την προώθηση της απασχόλησής τους, τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, τη βελτίωση της επένδυσης στις δεξιότητες της νεολαίας, καθώς και την προσφορά περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών για τους νέους να μάθουν, να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν ή να κάνουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό».

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, στο οποίο αναφέρεται ο Επίτροπος, προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην κοινωνία σε ολόκληρη την ΕΕ και να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Τον Μάιο του 2017 η Επιτροπή πρότεινε για το Σώμα αυτό μια ειδική νομική βάση με προϋπολογισμό για τα επόμενα τρία έτη.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης του Στέλιου Κούλογλου και της Απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004473/2017 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Stelios Kouloglou (GUE/NGL)

Θέμα: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία της Ευρώπης

Πρόσφατη έρευνα σχετικά με τα «πιστεύω» των Ευρωπαίων νέων, κατέδειξε την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πείσει τη νεολαία της Ευρώπης για την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών θεσμών και για το ότι, πέρα από μια οικονομική συμμαχία, αποτελεί και φορέα κοινωνικών αξιών. Τέσσερις στους 5 Έλληνες νέους θεωρούν ότι θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους. Όσον αφορά άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι θλιβερό το φαινόμενο της μεγάλης απήχησης της ακροδεξιάς και της αμφισβήτησης της δημοκρατίας από τους νέους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1.         Πού αποδίδει την αποτυχία του EU Youth Strategy να πείσει τους νέους για τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών στην παιδεία, την εργασία και την κοινωνική συμμετοχή στην Ευρώπη;

2.         Δεδομένου ότι πολλοί δυσαρεστημένοι νέοι ψάχνουν να βρουν λύση στα προβλήματά τους σε ακροδεξιές πολιτικές επιλογές και κάποιες φορές ακόμα και στην έξοδο από την ΕΕ, πώς θα αλλάξει τις πολιτικές της ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σημερινής νεολαίας που αντιμετωπίζει με κριτικό πνεύμα την Ευρώπη;

EL
E-004473/2017
Απάντηση του κ. Navracsics
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16.8.2017)

Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σε θέματα που αφορούν τη νεολαία. Ενώ τα κράτη μέλη έχουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη για την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις πολιτικές για τη νεολαία, η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειές τους να χαράσσουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές και επίκαιρες πολιτικές. Με βάση την εν λόγω συνεργασία, δρομολογήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ, και στη συνέχεια υλοποιήθηκαν μέσω εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών δομών, πολλές πολιτικές και δράσεις, για παράδειγμα σχετικά με την προώθηση της εργασίας των νέων.

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα και θα ήθελε να παραπέμψει τον κ. βουλευτή στην πρόσφατη ανακοίνωσή της[1] με τίτλο «Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης», στην οποία προτείνεται μια ανανεωμένη προσπάθεια για την υποστήριξη των νέων, την προώθηση της απασχόλησης των νέων, τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, τη βελτίωση της επένδυσης στις δεξιότητες των νέων, καθώς και την προσφορά περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών για τους νέους να μάθουν, να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν ή να κάνουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην κοινωνία σε ολόκληρη την ΕΕ και να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης τον Δεκέμβριο του 2016[2], κινητοποιήθηκαν οκτώ διαφορετικά προγράμματα για να προσφέρουν εθελοντική εργασία, πρακτική άσκηση και ευκαιρίες απασχόλησης. Τον Μάιο του 2017 η Επιτροπή έθεσε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σε σταθερή βάση, προτείνοντας μια ειδική νομική βάση[3] με προϋπολογισμό για τα επόμενα τρία έτη.

Η Επιτροπή διαβουλεύεται επί του παρόντος με τους νέους με σκοπό την προετοιμασία της επόμενης στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία για την περίοδο μετά το 2018. Η Επιτροπή επιδιώκει να προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους κατά τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ, μέσω διαδικτυακών και μη διαδικτυακών διαβουλεύσεων, και να προωθήσει τη συμμετοχή τους στα κοινά. Η Επιτροπή έχει επίσης συνεργασία με τις κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων και με τους νέους, για να συζητήσουν από κοινού τη Λευκή Βίβλο της[4] για το μέλλον της Ευρώπης.

________________________________
[1]     COM(2016) 940 final.
[2]     COM(2016) 942 final.
[3]     COM(2017) 262 final.
[4]     https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_en

 


(Visited 94 times, 1 visits today)

Read more:
Δρόμοι...
Δρόμοι… | Σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου

Close