Σε ποιούς επαφίεται η τύχη του Κόσμου…

Permalink

Σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου


(Visited 4 times, 1 visits today)

Read more:
autism
Σχετικά με τον αυτισμό

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με τον αυτισμό Nicola Caputo (S&D), Enrico Gasbarra (S&D), Miriam...

Close