Kομισιόν σε Κούλογλου για σταθμό LNG στον Παγασητικό: Θα επανεξετάσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αν οι ελληνικές αρχές παραλείψουν!

Permalink

«Το ζήτημα μπορεί να παραπεμφθεί εκ νέου στην Επιτροπή, σε περίπτωση που από τα στοιχεία που συγκεντρωθούν προκύψει συστημική παράλειψη ανάληψης δράσης από την πλευρά των εθνικών αρχών», απαντά ο Επίτροπος για θέματα περιβάλλοντος, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου αναφορικά με τις σοβαρότατες ενστάσεις της τοπικής κοινωνίας στην χωροθέτηση σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit – FSRU) στον Παγασητικό κόλπο.

Ο Επίτροπος τονίζει στην απάντηση του ότι αυτές οι εγκαταστάσεις οφείλουν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία μάλιστα προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον υποβάλλονται σε εκτίμηση πριν από την έγκρισή τους.

Σημειώνοντας, δε, ότι η πρωταρχική ευθύνη για την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, η Επιτροπή τονίζει ότι δίνει προτεραιότητα στις προσπάθειες επιβολής της νομοθεσίας σε υποθέσεις που υποδεικνύουν συστημική παραβίαση του δικαίου της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής είχε φέρει στην προσοχή της Κομισιόν τις αντιδράσεις οργανώσεων πολιτών, οι οποίοι εξέφραζαν σοβαρότατες ανησυχίες για την εγγύτητα του σταθμού σε οικιστικές περιοχές, για τις καταστροφικές συνέπειες της εγκατάστασής του για την οικολογία και την τοπική οικονομία, για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, όπως και για το γεγονός ότι η περιοχή εγκατάστασης του σταθμού είναι σεισμογενής.

Ολόκληρη η ερώτηση του ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου και η απάντηση του Επιτρόπου Σινκεβίτσιους:

Ερώτηση:

Οργανώσεις πολιτών παραθέτουν σοβαρότατους λόγους αντίθεσης στη χωροθέτηση σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit – FSRU) στον Παγασητικό κόλπο. Οι ανησυχίες, που καταδεικνύουν τη σημασία της λεπτομερούς ανάλυσης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων πριν από την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων, περιλαμβάνουν:

Εγγύτητα του σταθμού σε οικιστικές περιοχές: Ο σταθμός προτείνεται να τοποθετηθεί κοντά σε οικιστικές ζώνες, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για ατυχήματα, διαρροές ή εκρήξεις, καθώς και για τη σοβαρή υποβάθμιση που θα υποστεί η περιοχή.

Καταστροφικές συνέπειες για την οικολογία και την τοπική οικονομία: Υπάρχουν φόβοι για ανυπολόγιστες καταστροφικές συνέπειες στον υδροβιότοπο, την αλιεία, τις τουριστικές δραστηριότητες και την αλλαγή του τοπίου λόγω της πιθανής διαρροής αερίου ή ψυκτικών ουσιών.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία: Ο σταθμός θα προκαλέσει αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία ήδη είναι υψηλή στην περιοχή, και πιθανές συνέπειες για την υγεία.

Σεισμογενής περιοχή: Ο Παγασητικός κόλπος είναι σεισμογενής, με παρουσία ενεργών ρηγμάτων που αυξάνουν τον κίνδυνο σε περίπτωση κατασκευής του σταθμού.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Τι θα πράξει ώστε να διασφαλίσει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα σεβαστεί την τοπική κοινωνία όσον αφορά την εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων υψηλής επικινδυνότητας, όπως προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης Seveso III;

Απάντηση:

Τα έργα για την εγκατάσταση πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (στο εξής: οδηγία ΕΠΕ). Η οδηγία ΕΠΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον υποβάλλονται σε εκτίμηση πριν από την έγκρισή τους. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να εξακριβώνουν αν το υπό εκτίμηση έργο εμπίπτει στο παράρτημα Ι ή ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, το οποίο καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια ΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων διαβουλεύσεων.

Η οδηγία Seveso III καλύπτει μονάδες στις οποίες ενδέχεται να υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες που υπερβαίνουν ορισμένα όρια. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και την άμεσα σχετιζόμενη ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση. Για τις μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, η οδηγία απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ενισχύσουν τη βιομηχανική ασφάλεια και τη συμμετοχή του κοινού.

Η πρωταρχική ευθύνη για την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων. Οι εν λόγω αρχές είναι οι πλέον κατάλληλες για να ενεργούν όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στις προσπάθειες επιβολής της νομοθεσίας σε υποθέσεις που υποδεικνύουν συστημική παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα μπορεί να παραπεμφθεί εκ νέου στην Επιτροπή, σε περίπτωση που από τα στοιχεία που συγκεντρωθούν προκύψει συστημική παράλειψη ανάληψης δράσης από την πλευρά των εθνικών αρχών.


(Visited 24 times, 1 visits today)

Read more:
374376-poutin-armagedon
Ο Πούτιν και η κατάρα της Ρωσίας

Οι τυφλές επιθέσεις της Ρωσίας με πυραύλους στα κέντρα των μεγάλων ουκρανικών πόλεων σε ώρες αιχμής, δεν μπορούν να την...

Close