Στέλιος Κούλογλου / Ένα Μανιφέστο για τη Στέγαση σε Ελλάδα και Ευρώπη

Permalink

Η υπόθεση της κοινωνικής στέγασης δεν είναι απλώς ένα επακόλουθο της κρίσης του κόστους ζωής στην Ελλάδα, που επιδεινώνεται παράλληλα, αλλά αποτελεί ένα τεράστιο εγχώριο και πανευρωπαϊκό πρόβλημα που πλήττει βαθιά την κοινωνία και, ειδικά, τους νέους. Η πρόσβαση σε προσιτή και αξιοπρεπή στέγη έχει συρρικνωθεί εξαιτίας της μετατροπής της κατοικίας από αγαθό σε προϊόν και ...