Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνυπεύθυνη γιατί υπάρχει έλλειψη αλληλεγγύης και μόνο οι χώρες  πρώτης αποδοχής αναλαμβάνουν όλο το βάρος.  Αλλά αυτό  δεν δικαιολογεί την έμπρακτη παραβίαση των διεθνών νόμων από το ελληνικό λιμενικό.