Ερώτηση Κούλογλου στη Κομισιόν για τη κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος στην Κοιλάδα του Αχελώου

Permalink

Παρά την αντίθετη γνωμοδότηση της Περιφέρειας και των τοπικών Δήμων, αλλά και την εναντίωση πολιτών και οργανώσεων, η ελληνική κυβέρνηση προωθεί την κατασκευή ενός νέου φράγματος στην θέση «Αυλάκι» του Αχελώου Ποταμού, ισχύος 83,60 ΜW.

Σύμφωνα με όσους εναντιώνονται στην κατασκευή του φράγματος, η μελέτη παραβιάζει κοινοτικές οδηγίες αλλά και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία του τοπίου ενώ σημειώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα υφιστάμενα ή μελλοντικά υδρολογικά δεδομένα και δεν έχει εκτιμηθεί η ευπάθεια του έργου από την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, η κατασκευή ενός 7ου φράγματος στον ποταμό Αχελώο, εντός περιοχής NATURA 2000 και ενταγμένης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, θα έχει μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της περιοχής, σε φυσικούς οικοτόπους και άλλα υδατικά συστήματα και θα καταστρέψει σημεία αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Δεδομένων αυτών, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέλιος Κούλογλου, κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας της να διασαφηνίσει τι πρόκειται να κάνει προκειμένου να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τον πολιτισμό, την οικονομική και κοινωνική ζωή της ευρύτερης περιοχής από την κατασκευή του υδροηλεκτρικού φράγματος στο Αυλάκι του ποταμού Αχελώου.

Ολόκληρη η ερώτηση του ευρωβουλευτή Στ. Κούλογλου:

Σοβαρές επιπτώσεις από την κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος στην Κοιλάδα του Αχελώου

Η Ελληνική κυβέρνηση προωθεί την κατασκευή ενός νέου φράγματος στην θέση «Αυλάκι» του Αχελώου Ποταμού, ισχύος 83,60 ΜW. Εναντίον της κατασκευής του φράγματος έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά με ομόφωνες αποφάσεις η Περιφέρεια και οι τοπικοί Δήμοι ενώ πρωτοβουλίες πολιτών και οργανώσεις ζητούν να απορριφθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι παραβιάζονται τα άρθρα 3&5 του παραρτήματος ΙV της Οδηγίας ΕΕ 2011/92, το άρθρο 6/παράγραφος 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η Οδηγία ΕΕ 2000/60 και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία του τοπίου ενώ σημειώνουν ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα υφιστάμενα ή μελλοντικά υδρολογικά δεδομένα ενώ δεν έχει εκτιμηθεί η ευπάθεια του έργου από την κλιματική αλλαγή.

Η κατασκευή ενός 7ου φράγματος στον ποταμό Αχελώο, εντός περιοχής NATURA 2000 και ενταγμένης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, θα έχει μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της περιοχής, σε φυσικούς οικοτόπους και άλλα υδατικά συστήματα και θα καταστρέψει σημεία αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Τι πρόκειται να κάνει προκειμένου να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τον πολιτισμό, την οικονομική και κοινωνική ζωή της ευρύτερης περιοχής από την κατασκευή του υδροηλεκτρικού φράγματος στο Αυλάκι του ποταμού Αχελώου;


(Visited 6 times, 1 visits today)

Read more:
Screen Shot 2017-11-30 at 2.19.24 μ.μ.
H Έκθεση Φωτογραφίας για τον Άγνωστο Λιμό της Αθήνας (1941-1942) στην Αμαλιάδα

Η έκθεση «Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΛΙΜΟΣ - Αθήνα 1941-42» φιλοξενείται από 1η ως 31 Δεκεμβρίου 2017 στην Αμαλιάδα, από το 20ο...

Close