Δημόσια Ακρόαση της Επιτροπής Ανάπτυξης για τη «Νέα Συμμαχία για την Ασφάλεια Τροφίμων και Διατροφής στην Αφρική»

Permalink

Πραγματοποιήθηκε χθες στο ΕΚ στις Βρυξέλλες, η δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Ανάπτυξης με θέμα την παρουσίαση της έκθεσης για τη "Νέα Συμμαχία για την Ασφάλεια τροφίμων και Διατροφής στην Αφρική". Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της αμερικανικής υπηρεσίας για τη διεθνή ανάπτυξη USAID, της νορβηγικής εταιρείας αζωτούχων λιπασμάτων, Yara International οι οποίοι παρουσίασαν τους στόχους ...