Μυρίζουν οι εκλογές….

Permalink

Σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου


(Visited 1 times, 1 visits today)

Read more:
I can't count...Δε μπορώ να μετρήσω...
I can’t count…Δε μπορώ να μετρήσω…

Σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου

Close