Συνάντηση με εκπροσώπους της Microsoft

Permalink

Συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εκπροσώπους της Microsoft ύστερα από αιτήμα τους και στα πλαίσια δράσεων ενημέρωσης των ευρωβουλευτών για τις ενέργειες που πραγματοποιεί η εταιρία στην Ελλάδα και σχετίζονται με την εθνική ψηφιακή πολιτική.