Μοσκοβισί σε Κούλογλου: Μας κλέβουν αλλά τι να κάνουμε…

Permalink

Τους ελιγμούς, τις μεθόδους λογιστικής και τους φορολογικούς παραδείσους που ορισμένες πολυεθνικές όπως οι Google, Apple, Amazon, Ikea και Starbucks χρησιμοποιούν για να αποφύγουν την καταβολή φόρων και να προστατεύσουν τα κέρδη του έθιξε με γραπτή ερώτηση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου στην Κομισιόν. Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καλούσε την Κομισιόν να απαντήσει σχετικά με το τι μέτρα προτίθετο να λάβει και κατά πόσο είναι διατεθειμένη να αλλάξει τους φορολογικούς κανόνες στην ΕΕ προκειμένου να περιορίσει τις πολυεθνικές εταιρίες από το να εφαρμόζουν πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, διάβρωσης της φορολογικής βάσης και μετατόπισης των κερδών τους.

Στην απάντηση που έδωσε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί αναφέρει μεν ότι «η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ορισμένες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν εξελιγμένες φορολογικές δομές για να ελαχιστοποιήσουν τις φορολογικές τους επιβαρύνσεις». Από την απάντηση δε διαφαίνεται, ωστόσο, η Κομισιόν να έχει υλοποιήσει ουσιαστικές πρωτοβουλίες και δράσεις που να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το πρόβλημα. 

Ολόκληρη η γραπτή ερώτηση

Η γαλλική αστυνομία πραγματοποίησε επιδρομή στα κεντρικά γραφεία της Google στο Παρίσι στις 24 Μαΐου [1] ερευνώντας αποδείξεις για «διακεκριμένη φοροδιαφυγή» καθιστώντας τη μια από τις πρώτες σημαντικές προσπάθειες της Ευρώπης για να κατηγορηθεί ο τεχνολογικός γίγαντας ως μια φοροδιαφεύγουσα εταιρία που προβαίνει σε χειραγωγήσεις. Η Γαλλία επιδιώκει την επιστροφή 1,6 δισεκατ. ευρώ σε οφειλόμενους φόρους από την Google.

Πριν από μερικούς μήνες, η Ιταλία κίνησε διαδικασία κατά της Google ισχυριζόμενη ότι είχε προβεί σε φοροδιαφυγή ύψους 227 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ του 2009 και του 2013 [2].

Νωρίτερα στο ίδιο έτος, η Google συμφώνησε να καταβάλλει 130 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας σε αναδρομικούς φόρους στη Βρετανία, γεγονός το οποίο οδήγησε σε άσκηση κριτικής από νομοθέτες της αντιπολίτευσης καθώς και ακτιβιστές για το γεγονός ότι το ποσό ήταν ιδιαίτερα μικρό. Είναι σαφές ότι οι πολυεθνικές εταιρίες χρησιμοποιούν περίπλοκους ελιγμούς, δημιουργικές μεθόδους λογιστικής και φορολογικούς παραδείσους για να αποφύγουν την καταβολή φόρων και να προστατεύσουν τα κέρδη τους.
 
Σε όλη την Ευρώπη, το σενάριο αυτό έχει καταστεί ιδιαίτερα γνωστό και εφαρμόζεται από εταιρίες συμπεριλαμβανομένων των Apple, Amazon, Ikea και Starbucks.

Υπό το φως των ανωτέρω:

 1. Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, την διάβρωση της φορολογικής βάσης και την μετατόπιση των κερδών από τις πολυεθνικές εταιρίες;
2. Τι συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να αλλάξει τους φορολογικούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να περιορίσει τις πολυεθνικές εταιρίες από το να μεταφέρουν μη φορολογημένα κέρδη σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα; 

1. http://uk.reuters.com/article/uk-google- france-investigation- idUKKCN0YF1CY
2. http://uk.reuters.com/article/us-google- italy-tax- idUKKCN0VK1RB
 
Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ορισμένες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν εξελιγμένες φορολογικές δομές επιχειρώντας να ελαχιστοποιήσουν τις φορολογικές τους επιβαρύνσεις και ότι οι φορολογικές αρχές συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης για μια δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση των επιχειρήσεων στην ΕΕ [1] που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2015.

Για το σκοπό αυτό, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν επί του παρόντος κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν. Κατά την άποψη της Επιτροπής, τα προτιμησιακά καθεστώτα και οι επιμέρους φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» υπόκεινται επί του παρόντος σε στοχοθετημένα μέτρα επιβολής βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.
 
Επιπλέον, διάφορες σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες έχουν ήδη προταθεί και εγκριθεί από τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες, όπως η οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής [2] και  η εξωτερική στρατηγική [3], έχουν επικεντρωθεί στην καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού εκ μέρους εταιρειών και στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Πρέπει επίσης  να σημειωθεί η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τομέα της φορολογικής διαφάνειας, χάρη στη θέσπιση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», το Δεκέμβριο του 2015 [4], και την πρόσφατη θέσπιση της ανταλλαγής φορολογικών δεδομένων ανά χώρα μεταξύ των φορολογικών αρχών [5]. Τέλος, η πρόταση για επανεκκίνηση του συστήματος της κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείες (ΚΕΒΦΕ) θα υποβληθεί έως τα τέλη του 2016 ως ολιστική λύση για τη φοροαποφυγή εντός της ενιαίας αγοράς.

1. COM(2015) 302 final
2. COM(2016) 26 final, 2016/0011(CNS)
3.COM(2016) 24 final
4. 2015/2376

5. 2016/881


(Visited 384 times, 1 visits today)

Read more:
340144-theodosis
Η ασταμάτητη, καθοδική πορεία της χώρας

Η Ελλάδα έχει υποστεί στρατηγικές ήττες, κάθε φορά που δεν έπαιρνε υπόψιν της τους διεθνείς συσχετισμούς. Για να μείνουμε μόνο...

Close