Κοινή γραπτή ερώτηση ευρωβουλευτών της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς (GUE/NGL) σχετικά με τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον έλεγχο των κεφαλαίων για την πρόληψη των πυρκαγιών

Permalink

Ο Στέλιος Κούλογλου συνυπόγραψε χθες γραπτή ερώτηση προς την Επιτροπή, ύστερα από πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών των Podemos, Miguel Urban Crespo και Estefania Torres Martinez, με θέμα τις αντιδράσεις της Επιτροπής στα αποτελέσματα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014, που έφεραν στο φώς την κακή διαχείριση της βοήθειας της ΕΕ που προορίζονταν για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές στα δάση, με έμφαση στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από αυτά τα φαινόμενα.
Ολόκληρο το κείμενο της γραπτής ερώτησης
Στην έκθεσή του το 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε σχετικά με τη διαχείριση των ενισχύσεων της ΕΕ που προορίζονταν για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές στα δάση. Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί, εάν υπήρξε κακή διαχείριση της χρηματοδότησης από το ΕΓΤΑY (μέτρο 226) που διατέθηκε για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και για την εισαγωγή προληπτικών μέτρων και εάν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι η χρηματοδότηση θα βοηθούσε να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται δυνάμει του κόστους-αποτελεσματικότητας.

Ο έλεγχος αποκάλυψε ότι δεν υπήξρε ορθή διαχείριση της βοήθειας της ΕΕ για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας κόστους.

Ποια ήταν τα συγκεκριμένα μέτρα που ελήφθησαν από την Επιτροπή πριν από αυτή την επερχόμενη θερινή περίοδο πυρκαγιών ως αντίδραση σε αυτά τα συμπεράσματα, στις ειδικές περιπτώσεις της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, που πλήττονται περισσότερο από τα υπόλοιπα κράτη μέλη;


(Visited 33 times, 1 visits today)

Read more:
Πρόληψη...
Πρόληψη…

Σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου

Close