Κούλογλου: Ασπιρίνες για την ανεργία των νέων από την Κομισιόν

Permalink

Αοριστίες και μια χούφτα ασπιρίνες προσφέρει η απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Στέλιου Κούλογλου για την ανεργία των νέων. Με αφορμή τα επίσημα στοιχεία για τριπλασιασμό της ανεργίας στους νέους από το 2007 έως σήμερα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε μεταξύ άλλων από την Επιτροπή να εκθέσει τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει ήδη, ή προτίθεται να αναλάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Στην απάντηση της η Επιτροπή, αναφέρεται σε επιμέρους πρωτοβουλίες και προγράμματα και σημειώνει με ικανοποίηση ότι από τον Απρίλιο του 2013, η ανεργία των νέων στην Ε.Ε. έχει μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο άτομα, από 23,8% σε 20,4% τον Ιούλιο του 2015. Η απάντηση αποφεύγει να αναφερθεί σε επιπλέον μέτρα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, όπως η Ελλάδα.


Ολόκληρο το κείμενο της γραπτής ερώτησης:

Η ετήσια έκθεση [1] του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) με θέμα τις προοπτικές απασχόλησης που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, δείχνει πως η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό της ανεργίας των νέων από το 2007 έως σήμερα. Ιδιαίτερα στους νέους μεταξύ 15-24 ετών το ποσοστό για την Ελλάδα και την Ισπανία φτάνει το 52,4% και 53,2% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία με 42,7%, 34,8% και 29,7% αντίστοιχα. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων που εγκαινιάστηκε ήδη από το 2013, δεν έχει καταφέρει έως σήμερα να δώσει πειστική απάντηση στο φαινόμενο.

Με βάση τα νέα δεδομένα που ήρθαν στο φως, μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή:

1. Aν είναι ικανοποιημένη από τις πρωτοβουλίες της και την μέχρι τώρα αποτελεσματικότητα αυτών και τι επιπλέον πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας στα κράτη μέλη της ΕΕ

2. Εάν διατίθεται επικαιροποιημένη επισκόπηση του φαινομένου της νεανικής ανεργίας από τις υπηρεσίες της.

3. Εάν έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση των ορθών πρακτικών και εάν έχει καταρτιστεί μακροπρόθεσμη στρατηγική δράσης για την ανεργία των νέων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των χωρών που πλήττονται περισσότερο, όπως οι προαναφερθείσες.

Ολόκληρη η απάντηση της κας Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία [1] ξεκίνησε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Από την έκδοση της εν λόγω σύστασης, τον Απρίλιο του 2013, η ανεργία των νέων στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο άτομα, από 23,8% σε 20,4% τον Ιούλιο του 2015. Η κοινή έκθεση για την απασχόληση 2015 και οι ανά χώρα εκθέσεις της Επιτροπής για το 2015 δείχνουν ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία έχουν ήδη δώσει ώθηση σε τολμηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μακροχρόνια ανεργία, που θα στηρίξει την επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας. Τον Ιούνιο του 2015 η Επιτροπή αποφάσισε την επανέναρξη της ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας, ώστε να εξασφαλιστούν περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για τους νέους. Η προώθηση της ένταξης και της απασχολησιμότητας στην αγορά εργασίας αποτελεί βασικό τομέα του τρέχοντος προγράμματος εργασίας της Επιτροπής. Ειδικότερα, θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

2. Η επιτροπή απασχόλησης διενήργησε επανεξετάσεις της πολυμερούς εποπτείας το 2013 και το 2014, μέσω των οποίων αναγνωρίστηκε ότι τα κράτη μέλη καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία. Το 2016 η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή τους καθώς και σχετικά με το ειδικό χρηματοδοτικό μέσο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (6,4 δισ. ευρώ).

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κατάρτιση προγραμμάτων στο πλαίσιο των εγγυήσεων για τη Νεολαία αποτελεί θεμελιώδη και προσανατολισμένη στο μέλλον διαρθρωτική μεταρρύθμιση σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, που μπορεί να εξασφαλίσει τη συστημική διαφορά όσον αφορά τη βελτίωση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία και της απασχολησιμότητας των νέων. Οι εγγυήσεις για τη νεολαία βασίζονται σε υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη, όπως φαίνεται στο εκτενές έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής.


(Visited 227 times, 1 visits today)

Read more:
200693-proxy
Ένα ακόμη σκάνδαλο στο Ευρωκοινοβούλιο. Άρθρο του Στέλιου Κούλογλου

"Δεν ντρέπονται καθόλου", όπως γράφει και το πλακάτ των διαδηλωτών. Μόλις μια εβδομάδα μετά τα Panama Papers, που αποκάλυπταν τις...

Close