Η Κομισιόν κλείνει το μάτι στην Τουρκία για τις εμπορικές συναλλαγές

Permalink

Μεροληπτική απάντηση υπέρ της Τουρκίας απέστειλε η Κομισιόν σε κοινή γραπτή ερώτηση που κατέθεσαν τον Ιούνιο οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Κώστας Χρυσόγονος, με την οποία ζητούσαν την άρση της μονομερούς προνομιακής δασμολογικής μεταχείρισης της Τουρκίας κατά την εξαγωγή προϊόντων της προς τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στην ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές επεσήμαιναν ότι οι λόγοι για το μέτρο αυτό έχουν εκλείψει, και τόνιζαν τις σοβαρές συνέπειες που επιφέρει στην ελληνική οικονομία και κυρίως στην οικονομία της Θράκης, του Νομού του Έβρου και των νησιών που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές.

Η Κομισιόν αρκείται να απαντήσει ότι η τελωνειακή συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας δεν αφορά προτιμησιακή δασμολογική πολιτική, αν και παραδέχεται ότι για ορισμένα προϊόντα υπάρχει αμοιβαία προτιμησιακό καθεστώς, δηλαδή καθόλου ή μειωμένοι δασμοί. Έτσι, αποφεύγει να πάρει θέση για τον αθέμιτο ανταγωνισμό που εμμέσως προκύπτει, ιδιαίτερα εις βάρος περιοχών της Ελλάδας στα σύνορα με την Τουρκία.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι η Κομισιόν προαναγγέλλει επέκταση της τελωνειακής συνεργασίας με την Τουρκία σε νέες κατηγορίες αγροτικών προϊόντων, αλλά και στις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις.

 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης προς την Επιτροπή από τους Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιο Κούλογλου, Kωνσταντίνα Κούνεβα και Kώστα Χρυσόγονο

Θέμα: Άρση των μονομερών προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, σε βάρος χωρών μελών

 

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1/2001 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΚ – Τουρκίας της 28ης Μαρτίου 2001, προβλέπονται προτιμησιακές δασμολογικές πολιτικές έναντι των χωρών μη μελών της Κοινότητας.

Η εξαίρεση της Τουρκίας από την καταβολή δασμών κατά τη διαδικασία εξαγωγής των προϊόντων της προς την Ελλάδα, μέτρο που είχε ληφθεί προς στήριξη της τότε οικονομίας της, στην παρούσα συγκυρία πλήττει σοβαρά την ελληνική οικονομία, κυρίως στην περιφέρεια της Θράκης και του Νομού Έβρου. Καθημερινά πραγματοποιείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός εισαγωγών από τη γείτονα χώρα, δεδομένης της χαμηλότερης τιμής των προϊόντων, λόγω της απουσίας δασμών.

Το ίδιο έντονο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η οικονομία των νησιών, ιδίως αυτών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα διαχείρισης των προσφυγικών ροών.

Επειδή οι λόγοι για τους οποίους έχει δοθεί το εν λόγω προνόμιο στην Τουρκία έχουν πλέον εκλείψει, ερωτάται η Επιτροπή:

– Προτίθεται να προβεί σε ενέργειες, και ποιες θα είναι αυτές, ώστε να επιτευχθεί άρση των μονομερών προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας;
– Με ποια μέτρα σκοπεύει να συνδράμει στην εξάλειψη του άνισου ανταγωνισμού, ώστε να ανακάμψει η οικονομία στα νησιά και στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας;

 

Η απάντηση του κ. Hahn εκ μέρους της Επιτροπής

Η απόφαση αριθ. 1/2001 της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΕΚ-Τουρκίας, της 28ης Μαρτίου 2001,[1] αφορά τους κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Καλύπτει ιδίως τους κανόνες για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων A.TR., το οποίο χρησιμοποιείται ως απόδειξη ότι τα εμπορεύματα βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην τελωνειακή ένωση. Η απόφαση αυτή καταργήθηκε με την απόφαση αριθ. 1/2006 η οποία αφορά τα ίδια ζητήματα και προσάρμοσε τους κανόνες στις τροποποιήσεις που είχαν επέλθει τότε στην τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ. Δεν αφορά προτιμησιακή δασμολογική πολιτική, ούτε μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις.

Η τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας δεν καλύπτει πρωτογενή γεωργικά προϊόντα, και δεν προβλέπει τη χορήγηση στην Τουρκία μονομερών παραχωρήσεων. Αντιθέτως, η Ένωση και η Τουρκία χορήγησαν αμοιβαία προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης στην αγορά για ορισμένα από αυτά τα προϊόντα, ενώ και οι δύο διατηρούν τελωνειακούς δασμούς για ορισμένα άλλα. Το καθεστώς αυτό εξακολουθεί να ισχύει.

Τον Μάιο του 2015, η Επιτροπή άρχισε τις προετοιμασίες για τις μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης και τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων σε τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από αυτήν, όπως οι υπηρεσίες και οι δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τη θέσπιση περαιτέρω διμερών παραχωρήσεων για το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Οι τελευταίες αυτές αναμένεται να βελτιώσουν την πρόσβαση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ στην τουρκική αγορά. Επί του παρόντος, η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση αντικτύπου για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των εργασιών της για την προετοιμασία του σχεδίου οδηγιών διαπραγμάτευσης που προτίθεται να υποβάλει στο Συμβούλιο μέχρι το τέλος του έτους.

[1]           ΕΕ L 98, 7.04.2001

 


(Visited 97 times, 1 visits today)

Read more:
382912-skitso3
Σαν σήμερα 6 Φεβρουαρίου – Απόσπασμα από την «Κενή Διαθήκη του Μωυσή»

Η «κενή διαθήκη του Μωυσή» είναι το νέο βιβλίο του Στέλιου Κούλογλου, εμπλουτισμένο με 25 απολαυστικές γελοιογραφίες του Γιάννη Δερμεντζόγλου,...

Close