Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι μια κραυγή για δικαιοσύνη.