Καταδίκη της Ελλάδας για νιτρορύπανση, ευθύνες και μέτρα.

Permalink

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα στις 23.04.2015 για αποτυχία προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, μη ανταποκρινόμενη στη σχετική Οδηγία (91/676/ΕΟΚ) [1].

Σχεδόν 25 χρόνια πέρασαν και η χώρα δεν χαρακτήρισε ως ευπρόσβλητες ζώνες ορισμένες περιοχές στις οποίες παρατηρείται παρουσία μαζών υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων που προσβάλλονται από συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων μεγαλύτερες από 50 mg/l ή πλήττονται από το φαινόμενο του ευτροφισμού μη εκπονώντας προγράμματα δράσης εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Η Ελλάδα δεν αμφισβητεί ότι ορισμένες ζώνες περιοχών, που προσδιόρισε η Επιτροπή, έπρεπε να είχαν χαρακτηριστεί «ευπρόσβλητες», αλλά υποστηρίζει ότι η αναθεώρησή τους είναι σε εξέλιξη.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • Γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται ακριβώς σήμερα η αναθεώρηση των ευπρόσβλητων ζωνών στην Ελλάδα;
  • Έχει αξιολογηθεί η εφαρμογή των Προγραμμάτων-Δράσης της Οδηγίας91/676 στην Ελλάδα, ώστε να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα που οδήγησαν σε αποτυχίες;
  • Διαπιστώθηκαν ευθύνες για τον πρώην Νομάρχη/Θεσσαλονίκης, Π. Ψωμιάδη, η διοίκηση του οποίου δεν εφάρμοσε το πρόγραμμα «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις», ύψους €10 εκ., του ΕΓΤΑΑ (περιόδου 2006-2010) στην πεδιάδα της λίμνης Κορώνειας [2], όπως προέβλεπε η ΚΥΑ16175/824/2006(Β’ 530);
  • Παρά τους κινδύνους που ενέχει η νιτρορύπανση για περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία, αγροτικές οργανώσεις ορισμένων χωρών (πχ Γαλλία) θεωρούν αυστηρή την Οδηγία91/676[3]. Υπάρχουν σκέψεις αναθεώρησής της και προς ποια κατεύθυνση;
[1] http://goo.gl/h7D95d
[2] http://goo.gl/5GiJC5
[3] http://goo.gl/L2Haac


(Visited 52 times, 1 visits today)

Read more:
192371-20151218_152436
Η ελευθερία των ΜΜΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο

του Γιάννη Σιδηρόπουλου Το Φόρουμ για την ελευθερία των ΜΜΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα διοργανώθηκε στις 17-20 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη...

Close