Το χάσμα: δύο Ελλάδες, μια κάλπη

Permalink

Δύο διαφορετικοί κόσμοι καλούνται να αναδείξουν τον νικητή των εκλογών. Σκέπτονται και ψηφίζουν διαφορετικά, όχι μόνο γιατί ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Αλλά και επειδή η ενημέρωση και οι παραστάσεις που έχουν είναι διαφορετικές, όπως και η ηλικία τους. Μάλιστα, ίσως για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, παρατηρείται ένα τόσο βαθύ χάσμα των ...