Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανάπτυξης σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό»

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (2014/2239(INI)) Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Dan Preda Προτάσεις Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: A. λαμβάνοντας ...

Παράνομη αλλαγή τοπωνυμίων

Permalink

Στο τουρκοκρατούμενο τμήμα της Κύπρου έχει επιβληθεί παρανόμως από το στρατό κατοχής αλλαγή των τοπωνυμίων. Ενδεικτικά: Γιαλούσα (Yenierenköy), Ακανθού (Tatlisu). Ωστόσο, η διαδικασία ονοματοθεσίας ενός τόπου απαιτεί διοικητική πράξη δημόσιας αρχής του κυρίαρχου κράτους. Στα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, που παραχωρήθηκαν στην Τουρκία το 1922, οι Τούρκοι άλλαξαν ακόμα και τις ονομασίες τους. Η Ίμβρος (παλαιότερη ...