Επίδραση της ανεργίας στο ΑΕΠ της Ελλάδας & των εμπορικών της εταίρων (Β)

Permalink

Σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η εκτίναξη της ανεργίας στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2014 ευθύνεται για το 65% της συνολικής μείωσης του ελληνικού ΑΕΠ. Ο τετραπλασιασμός της ανεργίας των μισθωτών αφαίρεσε από την ελληνική οικονομία πάνω από 40 δισ. ευρώ και στέρησε από το ΑΕΠ βασικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδας στην ΕΕ ...

Επίδραση της ανεργίας στο ΑΕΠ της Ελλάδας & των εμπορικών της εταίρων (A)

Permalink

Σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η εκτίναξη της ανεργίας στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2014 ευθύνεται για το 65% της συνολικής μείωσης του ελληνικού ΑΕΠ. Ο τετραπλασιασμός της ανεργίας των μισθωτών αφαίρεσε από την ελληνική οικονομία πάνω από 40 δισ. ευρώ και στέρησε από το ΑΕΠ βασικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδας στην Ε.Ε. ...