Κομισιόν για σκάνδαλο VW: Είχαμε υποψίες, όχι αποδείξεις

Permalink

«O κίνδυνος των συστημάτων αναστολής ήταν γνωστός, ωστόσο δεν υπήρχαν γνωστά περιστατικά χρήσης τους», ήταν η απάντηση της Επιτροπής σε γραπτή ερώτηση που κατέθεσαν από κοινού οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης και Στέλιος Κούλογλου και ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Τάκης Χατζηγεωργίου, σχετικά με το σκάνδαλο παραποίησης ρύπων της Volkswagen. Oι ευρωβουλευτές καλούσαν την επιτροπή μεταξύ άλλων να απαντήσει, εάν είχε προειδοποιήσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τις επιπτώσεις των συστημάτων αναστολής και εάν προτίθεται να αναλάβει μια πανευρωπαϊκή έρευνα ύπαρξης παρόμοιων συστημάτων στην αγορά αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

H ερώτηση των ευρωβουλευτών Παπαδημούλη, Κούλογλου, Χατζηγεωργίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των FT, η ερευνητική υπηρεσία της Επιτροπής (Joint Research Center) είχε προειδοποιήσει, σε έκθεσή της το 2013, ότι τα «συστήματα αναστολής» (defeat devices) που χρησιμοποιούσε, μεταξύ άλλων και η VW, θα μπορούσαν να παραποιήσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων εκπομπών ρύπων.

Με δεδομένο ότι ορισμένες χώρες της ΕΕ εξαρτούν τη φορολογία των αυτοκινήτων (όπως τα τέλη κυκλοφορίας στην Ελλάδα) με βάση τις εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων, δημιουργούνται, πλέον, εύλογες απαιτήσεις εκ μέρους των αρμόδιων εθνικών αρχών έναντι της εταιρείας VW για αποζημιώσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:

-    Με ποιον τρόπο θα διερευνήσει τον ρόλο που μπορεί να διαδραμάτισαν ομάδες πίεσης πολιτικών της Γερμανίας στην παράβλεψη της χρήσης συστημάτων αναστολής από γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες;
–    Είχε προειδοποιήσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών για τις επιπτώσεις των «συστημάτων αναστολής» στην αξιοπιστία των μετρήσεων εκπομπών ρύπων των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, και εάν όχι, σκοπεύει, έστω και τώρα, να συντονίσει μια πανευρωπαϊκή, ενδελεχή έρευνα για την πιθανή ύπαρξη παρόμοιων συστημάτων σε όλα τα αυτοκίνητα στην ευρωπαϊκή αγορά;
–    Θεωρεί εύλογες τις πιθανές απαιτήσεις που μπορούν να έχουν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές κάθε κράτους μέλους απέναντι στην εταιρεία λόγω απόκρυψης των πραγματικών τιμών εκπομπών ρύπων;

Η απάντηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή παραπέμπει τους αξιότιμους κύριους βουλευτές στην απάντηση που είχε δώσει στη γραπτή ερώτηση E-013699/2015.

Ο κίνδυνος των συστημάτων αναστολής ήταν γνωστός στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, μέσω των μελετών που έχουν διεξαχθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (ΚΚΕρ). Ωστόσο, η Επιτροπή δεν γνώριζε συγκεκριμένα περιστατικά χρήσης συστημάτων αναστολής.

Παράλληλα με την εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διερευνηθούν οι ανεπάρκειες όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης OLAF διεξάγει έρευνα σχετικά με την ενδεχόμενη κατάχρηση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που σχετίζονται με την παραγωγή κινητήρων, η οποία ενδέχεται να έχει επηρεαστεί από την παραποίηση των συστημάτων ελέγχου εκπομπών. Υπό το πρίσμα των αρχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος υπεράσπισης, αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι τα εμπλεκόμενα φυσικά/νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει παρατυπία/απάτη όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

Λόγω της απουσίας εναρμόνισης στον τομέα της φορολογίας των οχημάτων, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να απαιτήσουν κάθε οφειλόμενο φόρο που δεν έχει καταβληθεί εξαιτίας της παραποίησης των τιμών εκπομπών CO2 .


(Visited 103 times, 1 visits today)

Read more:
Αποδιοπομπαίοι...
Αποδιοπομπαίοι…

Σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου

Close