Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο & οι πολιτικές της Ε.Ε. για τη μετανάστευση & το άσυλο

Permalink

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

σχετικά με την έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) – Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο (2015/2660(RSP))

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Τάκης Χατζηγεωργίου, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Νεοκλής Συλικιώτης, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Εμμανουήλ Γλέζος εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

B8‑0381/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) – Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο (2015/2660(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1951, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία[1],

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα κύματα προσφύγων στη Μεσόγειο και ειδικότερα τα τραγικά γεγονότα στα ανοικτά της Λαμπεντούζα[2],

– έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στην αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 22 Ιουνίου 2014 σχετικά με την υλοποίηση της ανακοίνωσης της ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο· στις 4 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις δραστηριότητες της Frontex στη Μεσόγειο και σχετικά με την ειδική ομάδα για τη Μεσόγειο· στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την 5η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (2013)· σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) σχετικά με την κατάσταση του άσυλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013)· σχετικά με την Κοινή Επιχειρησιακή Ομάδα «Mare» στις 21 Απριλίου 2014,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, και ιδίως την έκθεση, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2013, σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και εκείνην που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2014 σχετικά με την εργασιακή εκμετάλλευση των μεταναστών,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση[3],

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράση των 10 σημείων που πρότεινε η Επιτροπή πριν από το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης Απριλίου 2015,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου Junker στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι: «Η πρώτη προτεραιότητα είναι να σώζονται οι ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι άκρως επείγον και θα πρέπει να αυξήσουμε τους πόρους μας για τη διάσωση ζωών»,

– έχοντας υπόψη το λόγο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schultz, κατά την έκτακτη διάσκεψη κορυφής στις 23 Απριλίου 2015,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Απριλίου 2015,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Ban Ki-moon, στις 26 Απριλίου 2015 στην εφημερίδα La Stampa ότι «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην ανθρώπινη τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Μεσόγειο», και ότι, «είναι άκρως σημαντικό να υιοθετήσουμε μια ολιστική προσέγγιση που να αντιμετωπίζει τις βαθιές αιτίες, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων, και να αποκτήσουμε νόμιμα και νομικά κατοχυρωμένα δίκτυα μετανάστευσης»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 1 554 μετανάστες έχουν πεθάνει από την αρχή του 2015 σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και ότι αγνοούνται ακόμα περισσότεροι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πνιγμός άνω των 800 μεταναστών στις 19 Απριλίου 2015 συνιστά τη μεγαλύτερη τραγωδία στη Μεσόγειο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 30.000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στη θάλασσα τα τελευταία είκοσι χρόνια, πράγμα που αποδεικνύει πως χρειάζεται να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των ανθρώπων που κινδυνεύουν και να προβαίνουν τα κράτη μέλη στις επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα όπως οφείλουν σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την επιχείρηση περιπολίας, διάσωσης και εποπτείας «Mare Nostrum», που ξεκίνησε η Ιταλία για την ενίσχυση των δράσεων ανθρωπιστικής διάσωσης στη Μεσόγειο, έχουν διασωθεί 150.810 μετανάστες κατά τις 364 ημέρες ύπαρξής της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλική Κυβέρνηση τερμάτισε την επιχείρησή της Mare Nostrum χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία ότι αυτή συνιστούσε «παράγοντα έλξης» και ενεθάρρυνε τους μετανάστες και τους διακινητές τους στη διέλευση της θάλασσας, δικαιολογία που διαψεύδεται πλήρως από τα γεγονότα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε καμία άλλη επιχείρηση αναζήτησης και διάσωσης του αυτού μεγέθους δεν αντικατέστησε την Mare Nostrum ελλείψει αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν στέκονται στο ύψος των ευθυνών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τέλος της Mare Nostrum σήμανε το τέλος των μεγάλων σκαφών που είναι αφιερωμένα στην αναζήτηση και διάσωση και σταθμεύουν στα ανοιχτά των λιβυκών ακτών στις οποίες εκπέμπουν σήμα κινδύνου τα περισσότερα σκάφη με πρόσφυγες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση «Τρίτων» την οποία συντονίζει ο Frontex, η οποία τέθηκε σε πλήρη λειτουργία την 1η Νοεμβρίου 2014, προβαίνει σε επιτήρηση των συνόρων και όχι σε αναζήτηση ή διάσωση προσφύγων όπως είναι η εντολή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι του «Τρίτων» έχουν χρησιμοποιηθεί για αναζήτηση και διάσωση υπό τον συντονισμό του Ιταλικού συντονιστικού κέντρου αναζήτησης και διάσωσης, πράγμα που έκανε τον Frontex να καταγγείλει την ιταλική ακτοφυλακή για χρήση των δικών της πόρων στην ανοιχτή θάλασσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τριπλασιασμός του προϋπολογισμού του «Τρίτων», σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη 24 Απριλίου 2015, δεν θα μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που πεθαίνουν στη θάλασσα δεδομένης της εντολής του Frontex, του είδους του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και του υφιστάμενου ορίου των 30 μιλίων στον επιχειρησιακό χώρο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες των ανθρώπων που χρειάζονται προστασία για να εισέλθουν στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το 90% των αιτούντων άσυλο εισέρχονται κατ” ουσία στην ΕΕ με παράνομο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θεωρήσεων Schengen που χορηγούνται σε σύριους υπηκόους μειώθηκε δραστικά κατά τη διάρκεια του συριακού πολέμου, από 30 000 το 2010 σε σχεδόν μηδέν το 2013·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γειτονικά κράτη της Συρίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UNHCR, φιλοξενούν περίπου 3,9 εκατ. σύριων προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δεχθεί μόνο 37.000 σύριων προσφύγων μέσω του προγράμματος επανεγκατάστασης της UNHCR, ενώ η UNHCR ζητεί την επανεγκατάσταση του 10% των σύρων προσφύγων (370.000) και αναζητεί επειγόντως τουλάχιστον 130.000 θέσεις επανεγκατάστασης για πρόσφυγες με ειδικές ανάγκες προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 13 κράτη μέλη δεν έχουν δεχθεί μέχρι σήμερα ούτε έναν πρόσφυγα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμβάλλουν στην στήριξη των εγκληματικών και επικίνδυνων επιχειρήσεων της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων καθώς ορθώνουν φράχτες και συνεχώς αποκλείουν στα εξωτερικά τους σύνορα μετανάστες και πρόσφυγες, χωρίς να παρέχουν δυνατότητες για ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν καταφέρνουν τοιουτοτρόπως να αντιμετωπίσουν σωστά τους θανάτους στη Μεσόγειο και την προσφυγική κρίση στη γειτονιά μας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο περιθώριο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της 12ης Μαρτίου 2015 οι Υπουργοί Εσωτερικών της Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησαν πρόταση του Ιταλού Υπουργού Εσωτερικών, Angelino Alfano, να ανατεθεί η αναζήτηση και διάσωση των προσώπων αλλά και ο θαλάσσιος έλεγχος των συνόρων της ΕΕ σε χώρες όπως η Αίγυπτος ή η Τυνησία οι οποίες θα φέρουν τους διασωθέντες μετανάστες στις ακτές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της πρότασης αυτής είναι να παραχθεί ένα πραγματικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα έτσι ώστε να γίνουν λιγότεροι οι πρόσφυγες που θα δέχονταν να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να φθάσουν στις ακτές της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Υπουργοί Εσωτερικών του Συμβουλίου ΔΕΥ συζήτησαν το ενδεχόμενο πρόβλεψης προσφυγικών καταυλισμών στη Βόρεια Αφρική καθώς και το ενδεχόμενο εξέτασης των αιτήσεων για άσυλο στους εν λόγω καταυλισμούς·

1. αποτίνει φόρο τιμής στους άνδρες, γυναίκες και παιδιά που πέθαναν αυτά τα χρόνια στην προσπάθειά τους να φθάσουν σε ένα ασφαλές μέρος στην Ευρώπη και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια, αλληλεγγύη και στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να κάνουν ό, τι καλύτερο μπορούν για την ανεύρεση των σωμάτων, των αγνοουμένων και για την ενημέρωση των συγγενών τους·

2. αναγνωρίζει πως χρειάζεται να υπάρξει ριζική και άμεση στροφή στις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου· καταδικάζει ως προς αυτό τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2015 στην οποία τονίζεται, αντ” αυτού, η ενίσχυση του φρουρίου της Ευρώπης με κατασταλτικά μέτρα, η αντιμετώπιση των μεταναστών ωσάν να είναι απειλή αντί να αναλαμβάνεται άμεση δράση για να σωθούν ζωές·

3. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη φέρουν ευθύνη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που ξεφεύγουν από τον πόλεμο, το χάος, την οικονομική αθλιότητα, την πείνα και τον θάνατο, και υποφέρουν από τις παγκόσμιες νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές·

4. καταδικάζει την απόφαση τριπλασιασμού του προϋπολογισμού λειτουργίας του «Τρίτων» του FRONTEX, η οποία παρουσιάστηκε με υπερβολική υποκρισία στη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως μέτρο αναζήτησης και διάσωσης· υπενθυμίζει σχετικά με αυτό τη δήλωση του Διευθυντή του FRONTEX στον The Guardian την παραμονή της έκτακτης διάσκεψης κορυφής, ότι ο «Τρίτων» δεν μπορεί να αποτελέσει μια προληπτική επιχείρηση αναζήτησης και διάσωσης, καθώς αυτό δεν προβλέπεται στην εντολή του FRONTEX, δήλωση που δεν διαψεύστηκε από την τελική δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2015· προειδοποιεί δε την Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο θα απορρίψει, ως συννομοθέτης, τον προϋπολογισμό του 2016 εάν δεν περιλαμβάνει ειδική διάταξη για αναζήτηση και διάσωση, όπως θα απορρίψει και οποιαδήποτε πρόβλεψη για πρόσθετα κοινοτικά κεφάλαια για το 2015 εάν αυτά δεν είναι αποκλειστικά αφιερωμένα στην αναζήτηση, διάσωση και ανθρωπιστική βοήθεια για να σωθούν ζωές· ζητεί να καταργηθεί ο Οργανισμός FRONTEX και να μεταφερθεί ο προϋπολογισμός του σε μέτρα για να σώζονται ζωές, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης, διάσωσης, μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης·

5. διαπιστώνει την έλλειψη συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών ως προς την απαιτούμενη πολιτική στροφή για την αντιμετώπιση των θανάτων στη Μεσόγειο και κρίνει απαράδεκτο να συνεχίζουν οι κυβερνήσεις να κατηγορούν η μία την άλλη για έλλειψη δράσης· ζητεί λοιπόν να συμμαχήσουν τα πρόθυμα κράτη μέλη που είναι έτοιμα να ηγηθούν του θέματος και να θέσουν σε λειτουργία μια πολυεθνική επιχείρηση αναζήτησης και διάσωσης για να σώζουν ζωές, και να αναπτύξουν μηχανισμούς για περισσότερη αλληλεγγύη και αμοιβαία στήριξη στην υποδοχή προσφύγων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κεφαλαίων της ΕΕ· ζητεί να είναι αρκετά τα κράτη μέλη που είναι έτοιμα να συνεργασθούν για να ενεργοποιήσουν την ενισχυμένη διαδικασία συνεργασίας προς επίτευξη των ως άνω στόχων·

6. επιδοκιμάζει την πρόβλεψη πλοίων, όπως ζήτησαν ορισμένα κράτη μέλη στη συνάντηση του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2015, που θα είναι αφιερωμένα μόνο στην αναζήτηση και διάσωση στην ανοιχτή θάλασσα και καλεί επειγόντως άλλα κράτη μέλη να παράσχουν εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων και σκαφών που να μπορούν να σταθμεύσουν στην ανοικτή θάλασσα και να είναι αποκλειστικά αφιερωμένα στην αναζήτηση και διάσωση προκειμένου να διενεργούν ένα πιο ενισχυμένο Mare Nostrum, το οποίο θα είναι μια δυναμική πολυεθνική ευρωπαϊκή επιχείρηση αναζήτησης και διάσωσης και στο οποία θα πρωτοστατούν οι χώρες εκείνες που θα είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση με αυστηρή επικέντρωση στη διάσωση ζωών·

7. καταδικάζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να επικεντρώσει όλες τις αποτελεσματικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του στρατού, στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και στην καταστροφή των σκαφών τους στα παράλια της Λιβύης και άλλων βορειοαφρικανικών χωρών και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μην συμμετάσχουν σε καμία στρατιωτική ή μη στρατιωτική επιχείρηση ΚΠΑΑ για τον προαναφερθέντα σκοπό·

8. προειδοποιεί για τον πιθανό αντίκτυπο της πρότασης του Συμβουλίου «για χρήση της EUROPOL στην ανίχνευση και αφαίρεση περιεχομένου από το διαδίκτυο στο οποίο λαθροδιακινητές επιδιώκουν να προσελκύσουν μετανάστες και πρόσφυγες, σύμφωνα με τα εθνικά συντάγματα» καθώς η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να εμποδίσει την διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ μεταναστών και κοινοτήτων στήριξης μεταναστών και αλληλεγγύης, μέσω της οποίας τους τελευταίους μήνες κατέστη δυνατόν να σωθούν χιλιάδες ζωές· ζητεί λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτή η ανησυχία εάν λάβει ένα τέτοιο μέτρο η Europol και/ή άλλες αρχές·

9. καταδικάζει την απουσία οποιωνδήποτε προτάσεων για ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση στην ΕΕ τόσο για τους αιτούντες άσυλο όσο και για τους οικονομικούς μετανάστες, φρονώντας πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνει κανείς διάκριση ανάμεσα σε απελπιστική κατάσταση λόγω πολέμου, δικτατορικών ή παρακρατικών καθεστώτων και σε οικονομικές καταστροφές, γι” αυτό και ζητεί να υποβληθούν φιλόδοξες προτάσεις επί του θέματος·

10. ζητεί να εκδίδονται αμέσως θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς σκοπούς σε αιτούντες άσυλο στις πρεσβείες και τα προξενικά γραφεία των κρατών μελών καθώς και να καθιερωθεί ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα επανεγκατάστασης σε επίπεδο ΕΕ αντί του ασθενούς εθελοντικού προγράμματος επανεγκατάστασης που προτείνει το Συμβούλιο·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενεργοποιήσουν αμέσως την οδηγία περί προσωρινής προστασίας (οδηγία 2001/55/ΕΚ) υπό το πρίσμα της σημερινής μαζικής εισροής προσφύγων·

12. καταδικάζει το αόριστο της δέσμευσης για αύξηση της επείγουσας βοήθειας στα σύνορα των κρατών μελών· καλεί επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν μια πιο φιλόδοξη και συγκεκριμένη πρόταση σ” ό, τι αφορά την επείγουσα βοήθεια·

13. Καταδικάζει την απροθυμία του Συμβουλίου να δεσμευθεί για επείγουσα μετεγκατάσταση μεταξύ όλων των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αμέσως ένα πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πρόσφυγες από τη Συρία και Ερυθραία και για δικαιούχους επικουρικής προστασίας από άλλες χώρες με πρώτο στόχο τους πρόσφυγες της Συρίας και της Ερυθραίας που διασώθηκαν στη θάλασσα αποβιβάστηκαν στην Ελλάδα και Ιταλία, σύμφωνα με τις προτάσεις της UNHCR για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών αφίξεων αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών από θαλάσσης στην Ευρώπη· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων περί ασύλου·

14. καλεί την Επιτροπή να αναστείλει αμέσως τον κανονισμό του Δουβλίνου και να προτείνει χωρίς καθυστέρηση ριζικές εναλλακτικές εκδοχές στον κανονισμό αυτό ο οποίος δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει αποτελεσματική δυνατότητα πρόσβασης στο άσυλο·

15. τονίζει πως χρειάζεται ταχεία και πλήρης μεταφορά στις εθνικές νομοθεσίες και αποτελεσματική εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ) από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν υψηλότερα πρότυπα από το ΚΕΣΑ κατά τη μεταφορά στις εθνικές τους νομοθεσίες·

16. καταδικάζει την απόφαση του Συμβουλίου να στραφεί προς την επιτάχυνση των επιστροφών καθώς έτσι θα διακυβευτεί το δικαίωμα δίκαιης αξιολόγησης των αιτήσεων για διεθνή προστασία· υπενθυμίζει πως καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής και πως κάθε άτομο που υποβάλλει αίτηση για άσυλο πρέπει να τυγχάνει ατομικής εξέτασης της περίπτωσής του·

17. καταδικάζει την κράτηση μεταναστών και ζητεί να καταργηθούν τα κέντρα κράτησης· υποστηρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση σε μερικά κράτη μέλη και ζητεί να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις στην κράτηση·

18. καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς τη διεθνή αρχή της μη επαναπροώθησης στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναστείλουν αμέσως τη συνεργασία με τρίτες χώρες που προσπαθούν να εμποδίσουν τους μετανάστες και πρόσφυγες να φθάσουν σε ένα ασφαλές μέρος στην Ευρώπη και να βελτιώσουν το έλεγχο των συνόρων σε χώρες όπως η Ερυθραία, το Σουδάν, η Σομαλία, η Αιθιοπία και η Αίγυπτος από τις οποίες οι πρόσφυγες δραπετεύουν, να αναστείλουν δε τη διαδικασία του Χαρτούμ και της Ραμπάτ· τονίζει πως χρειάζεται προς τούτο να ανασταλεί οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια στα καθεστώτα της Αιγύπτου και της Ερυθραίας υπό το πρίσμα των εκθέσεων του ΟΗΕ και ΜΚΟ για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

20. απορρίπτει τις προτάσεις των κρατών μελών να θεσπιστούν ευρωπαϊκά κέντρα άσυλου σε τρίτες χώρες και να ζητηθεί από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης με σκοπό τη σύλληψη προσφύγων και την επαναφορά τους στις αφρικανικές αρχές· καλεί την Επιτροπή προς τούτο να παράσχει στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση του συμβατού των προτάσεων αυτών προς το διεθνές δίκαιο, και συγκεκριμένα τη Σύμβασης της Γενεύης, καθώς και άλλων πρακτικών και νομικών εμποδίων στην εφαρμογή αυτών των προτάσεων·

21. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει και υποβάλει ένα φιλόδοξο θεματολόγιο της ΕΕ για τη μετανάστευση με βάση μια ολιστική και κοινή προσέγγιση αλλά και αλληλεγγύη με πλήρη σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων· καλεί προς τούτο την Επιτροπή να περιλάβει φιλόδοξες προτάσεις για ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση, μετεγκατάσταση, επανεγκατάσταση και αναζήτηση και διάσωση·

22. καλεί την Επιτροπή να θέσει τέρμα σε όλες τις πολιτικές που προκαλούν τα μεταναστευτικά ρεύματα, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της στις παγκόσμιες οικονομικές πολιτικές, την Κοινή Γεωργική Πολιτική σε σχέση με τρίτες χώρες και τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

23. Καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας καθώς και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις γεωπολιτικές και διεθνείς οικονομικές ρίζες του προβλήματος της μαζικής εξόδου από το τόξο της αστάθειας που εκτείνεται από την Υποσαχάρια Αφρική μέσω της Μεσογείου στη Νότιο Ασία και να αναγνωρίσουν την ευθύνη της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των κρατών μελών για τη μόνιμη κατάσταση πολέμου και χάους στις περιοχές αυτές· δηλώνει προς τούτο ότι η ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία όπως ανήγγειλε το Συμβούλιο ενόψει της κατάστασης στη Συρία και το Ιράκ δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πολιτικά και δημοκρατικά βιώσιμη λύση·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, στους προέδρους των κοινοβουλίων των κρατών μελών.

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0414.
[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0448.
[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0105.


(Visited 51 times, 1 visits today)

Read more:
image (3)
Αμίρ Ζαχίρι / Θέλω ότι και κάθε άλλος άνθρωπος: Να ζήσω σαν άνθρωπος!

Ο Αμίρ Ζαχίρι, από το Αφγανιστάν, επιθυμεί πια μόνο ότι θα ήθελε κάθε άνθρωπος: «Να ζήσω σαν άνθρωπος!» Αυτό δήλωσε,...

Close